PDA

Pogledaj cijelu verziju : Rodini pravni savjetiStranice : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13

 1. jednokrtna naknada od grada Zagreba
 2. Besplatna pravna pomoć
 3. Alimentacija
 4. Bolovanje zbog mobbinga - koja plaća?
 5. Raskid ugovora u najmu - help
 6. Prijava djeteta i sve potvrde koje trebaju
 7. Tko mi je ginekolog?
 8. TRAJANJE PORODILJNOG
 9. posvojiteljski / porodiljski???
 10. ortodontska terapija oslobodjena poreza?!!
 11. Izvanredni otkaz - cija su obveza "papiri"?
 12. Imam li pravo retrogradno na jednokratnu pomoc za bolovanje?
 13. naknada za mirovanje u trudnoći i izračun prosjeka
 14. Prava očuha
 15. Prosjek plaće za rodiljni dopust
 16. Mama uzela djecu i otišla- prava oca
 17. prijava bebe i zdravstveno
 18. 52 sata u radnom tjednu?
 19. Kasni rodiljna naknada
 20. pravo na djecji doplatak za 3. dijete
 21. Prijevremeni povratak na posao
 22. Molim savjet oko bolesnog djeteta-prava na naknade
 23. Pola radnog vremena
 24. Prekidanje ugovora o radu početkom porodiljnog dopusta
 25. porodljni i nova trudnca - kako vratiti prosjek place
 26. NIŠTA OD "PUNE PLAĆE" U SIJEČNJU!!
 27. Imam li pravo na lanjski godisnji?
 28. Isplata delimitiranih rodiljnih naknada - važno
 29. Povrat poreza - komplikacije u trudnoći
 30. Zbunjena sam
 31. pomoć opcine
 32. Povrat poreza?
 33. Premještaj zbog bolovanja
 34. skrbništvo nad bolesnom majkom i pravo raspolaganjem imovine
 35. Promjena adrese i isplata naknade
 36. Nedopušteni minus-preusmjerenje por.naknade na drugi račun?
 37. Smještaj majke u bolnici - povrat novaca preko HZZO-a
 38. na bolovanju zbog mobbinga - poziv na razgovor HITNO!
 39. opet naknade
 40. što ako se dogodi fizička ozljeda djetetu u vrtiću
 41. komplikacije-porodiljni
 42. Čuvanje trudnoće
 43. bolovanje na zavodu za zapošljavanje nakon porodiljnog
 44. Par pitanja o stažu
 45. Dobila otkaz, pitanje...
 46. porodiljni i novi posao
 47. IP obrazac
 48. Komplikacije ankon tri mjeseca staža
 49. za dobivanje Hrv. drzavljanstva
 50. Potvrda za jaslice = 40 kn ?!!
 51. Porodiljna naknada
 52. Novo radno mjesto, stara placa
 53. Da li mogu prekinuti bolovanje?
 54. Help - Naknada za novorođenće od grada Zg
 55. Porodiljna naknada za sijecanj-nije povecana
 56. Zadnja naknada!
 57. komplikacije u trudnoći
 58. Sa komplikacija na godišnji?!?
 59. Ponovo o povratu poreza
 60. Neplaćeni doprinosi - pravo na porodiljnu naknadu?
 61. Naknada za komplikacije
 62. Prekid bolovanja, prijelaz u novu firmu i otkazni rok
 63. Korištenje porodiljnog od strane oca - pitanje traži odgovor
 64. Stalni posao+honorarni
 65. Povratak na posao,godišnji?
 66. obnova dječjeg doplatka
 67. kupovina i porez kod prenosa automobila
 68. prijava djeteta
 69. sa porodiljnog na bolovanja
 70. solidarna pomoć
 71. povrat poreza
 72. Jednokratna porodilja naknda za drugih šest mjeseci?
 73. krediti i razvod
 74. povrat poreza + životno
 75. Produljenje porodiljnog, drugih 6 mj.
 76. Stari i novi godišnji u kontinuitetu
 77. Zahtjev za obeštećenje umanjenja vrijednosti vozila
 78. redovna studentica, treće dijete
 79. prestanak prava na DD za dijete s t.. oštećenjem zdravlja
 80. procedura oko razvoda i dječji doplatak
 81. Istek porodiljnog i sporazumni raskid ugovora o radu
 82. HZZ i ponuda posla druge struke?
 83. Isplaćen i porodiljski i plaća - što sad, molim savjet
 84. "Čije" je dijete, začeto u tuđem braku?
 85. bolovanje za njegovanje djeteta nakon operacije
 86. mogućnost neisplaćene plaće
 87. Prava roditelja i prava doktora
 88. promjena ginekologa iz županije u županiju
 89. otvoreno bolovanje 28.12., - može li se stornirati 4 dana?
 90. Šifra N97
 91. neplaćeni dopust - molim savjet
 92. Bolovanje u trudnoci
 93. obrazac R1 i porodiljni dopust
 94. Invalidska mirovina
 95. Akutni bronhitis i bolovanje za odlazak na more kao terapija
 96. identifikator 3 - tj. ip3 obrazac šta s tim?
 97. povrat poreza
 98. Zadar-jednokratna novčana naknada za novorođenče
 99. Povrat odvjetničkog honorara
 100. pitanje vezano za studij...
 101. Isplata naknade za dopust za njegu djeteta
 102. zdravstveno osiguranje i porezna kartica
 103. Godišnj odmor nakon komplikacija i porodiljnog?
 104. Prestanak radnog odnosa, porodiljni, naknada
 105. IVF IZVAN RH!!
 106. Da li stvarno mogu dobiti otkaz....?
 107. troškovi medicinskog vještačenja
 108. Poslije rastave ostaju krediti ali kome?
 109. Prekid porodiljnog - upute molim
 110. doznake za prvih 6 mjeseci
 111. isplata porodiljne naknade
 112. povrat poreza
 113. Da li su liječnici obvezni upozoriti na zamrzavanje sperme?!
 114. Ima li tata pravo na bolovanje (blizanci)
 115. Kada nositi doznake na hzzo za otvaranje porodiljnog?
 116. Godišnji nakon 3-godišnjeg porodiljnog
 117. Trudna čuvalica, doktorica ne želi dati bolovanje
 118. Porodiljni dopust
 119. svjedok na porodiljnom
 120. prometni prekršaj
 121. komplikacije u trudnoći - komisija
 122. Pritužba na pedijatricu
 123. popravak auta
 124. uplaćen prijevoz-greška ili...
 125. promjena firme za vrijeme porodiljnog
 126. zdravstveno osiguranje nezaposlenih
 127. Ugovor u vezi djece
 128. tata ide na porodiljni od pocetka...
 129. Sa bolovanja na komplikacije???
 130. Bolovanje za bebu dok je mama na porodiljnom.
 131. Anonimna prijava socijalnoj sluzbi
 132. povrat poreza
 133. istek ugovora na određeno
 134. dijagnoza radi produženja porodiljnog - prijevod
 135. povrat poreza na dijete
 136. do kada zahtjev ua doplatak?
 137. Što se sve od love trenutno dobiva u Zg za drugo dijete?
 138. Prosvjeta- ugovor prestaje za vrijeme bolovanja
 139. Ugovor na 3 mjeseca a trudna...
 140. Nezaposlena majka-plaćanje kreveta u bolnici...
 141. Naknada drugih 6 mjeseci?
 142. prijava boravišta
 143. komplikacije
 144. Za vrijeme trajanja bolovanja ili porodiljnog fima se gasi
 145. Prijava djeteta - samohrani roditelj
 146. otkazni rok i GO
 147. KAKO SA PORODILJNOG NA PORODILJNI
 148. administrativna zabrana-naknada za komplikaciej u trudnoći
 149. Promjena ugovora
 150. velika plaća - kakve naknade?!
 151. Promjena poslodavca i GO
 152. prijava djeteta-Zagreb
 153. pravo na regres, help
 154. pravna pomoć
 155. Uplata poslodavca- zdravstveno i mirovinsko
 156. Neodgovarajuće radno mjesto-hitno
 157. Bolovanje zbog djeteta do tri godine starosti
 158. Smijem li raditi?
 159. rodiljne naknade i godišnji odmori OSTV 17.3.
 160. Istjecanje ug. na određenom tijekom porodiljnog
 161. pronatalitetna politika na djelu
 162. maturalac i dojenje
 163. kada u mjesecu sjeda naknada
 164. HITNO POMOĆ-prestanak ugovora!
 165. kućna pomoćnica
 166. 'Prvih 6. mj.' - ulaze li 45 dana prije poroda ili ne?
 167. a što je sa rijekom?
 168. da li upis djeteta u jaslice prekida produzeni porodiljni?
 169. godisnja korekcija poreza - umanjen prez u porsincu
 170. Što sve iz plaće ulazi u prosjek?
 171. Otkaz u četvrtom tjednu trudnoće
 172. Hrvatska uživo - Mirovinski fondovi
 173. Pitanje o cuvanju trudnoce
 174. ugovor o radu na određeno i troškovi edukacije
 175. na porodiljni s punom satnicom, a po povratku ?
 176. Naknada za održavanje trudnoće i porodiljni
 177. glupa situacija-molim pomoć
 178. PRODUZENJE UGOVORA U TRUDNOCI???
 179. jednokratna pomoć nakon 3 mjeseca bolovanja
 180. Špansko - koji HZZO ured?
 181. mora li se na porodiljni 28 dana prije termina?
 182. 4 mjeseca prijave nije dovoljno??
 183. Pomoć za majku trojki
 184. dijete u bolnici-koja su mu prava?
 185. HZZO plaća privatne preglede??
 186. Priznavanje radnog staža nezaposlenima - molim pomoc!
 187. porodiljni i obrt
 188. Njega djeteta nakon 1 godine - II dio
 189. jel se može tužit HZZO?
 190. rješenje o dječjem doplatku
 191. Obračun plaće u školi
 192. Ugovor na određeno i porodiljni
 193. Zatvaranje obrta i nastavak porodiljnog
 194. HZZO i neplaćeni porodiljni
 195. Mogu li me natjerati da prekinem porodiljni?
 196. Da li MORAM odraditi inveturu?
 197. objavljivanje fotografija bez pristanka roditelja
 198. radni odnos na pola radnog vremena i naknada
 199. Mama sam njegovateljica- a trudnica!
 200. poslodavac me vraća "u podrum"
 201. naknada troškova svjedoka
 202. POTEŠKOĆE S NAKNADOM ZA BOLOVANJE
 203. Minimalno dvije isplate?!
 204. HZZO mućka s delimitiranim rodiljnim naknadama
 205. rodni list ne stariji od 6 mjeseci?
 206. pitanje u vezi naknade
 207. Merkur osiguranje
 208. Nemamo pedijatra?
 209. Imam li pravo ostati u sobi tijekom vizite?
 210. novi posao, a ja na porodiljnom
 211. čuvanje trudnoće-naknada
 212. Dokumentacija potrebna za otvaranje komplikacija
 213. smanjenje plače zbog prijave djece na PP
 214. Koprivnica - Kalinovac - rod. nakn. povecane na 25.000 kn!
 215. Porodiljni drugih 6 mjeseci
 216. ZET i kontrola
 217. Nasljedstvo
 218. Na burzi, jedno dijete, blizanačka trudnoća - naknade
 219. poziv hzzo-a radi priznavanja prava na rodiljnu naknadu???
 220. Pronatalitetni plan: 5000 € po bebi
 221. postdiplomski - porodiljni
 222. Prijava tete čuvalice
 223. tata na porodiljnom dopustu
 224. pravo na godišnji nakon porodiljnog
 225. godišnji umjesto komplikacija
 226. Preporučite mi dobrog odvjetnika krivičnog prava
 227. POdnošenje zahtjeva za dječji doplatak
 228. Zastarni rok u BiH
 229. prekid porodiljnog dopusta i novo zaposlenje
 230. Ostanak do 3. godine - raniji povratak - godišnji odmor...
 231. Pušenje u kancelariji?
 232. Koja su mi prava-Split
 233. Drugi dio plaće od CZZS-a - jeli vama isplaćen?
 234. obračun rodiljne naknade
 235. Zdravstveno osiguranje na putu u Sloveniju
 236. Neplacanje alimentacije
 237. Porodiljno zbog komplikacija
 238. poslodavac i placanje doprinosa na porodiljnom
 239. Nezaposleni otac i porodiljni dopust
 240. godišnji nakon porodiljnog, opet
 241. Trebam pomoć, razvod, kćer 2 god i problemi sa CZSS
 242. socijalna pomoć i alimentacija
 243. pomoć za jednu mamu,koja prava nakon 1g za blizance?
 244. porezni propisi i nekretnine
 245. Prijava na adresi radi vrtića
 246. Dobili nalaz i mišljenje komisije,članak 31! POMOZITE
 247. pravna zaštita majki na porodiljskom
 248. Prijava prebivališta novorođenčeta
 249. kako se uopće "računa" GO
 250. Pomoc oko alimentacije odnosno pljacke