Mi preferiramo 1. ili 2. red partera, tako da se što bolje vidi orkestar