Otvaram ovaj topic u nadi da će se na njega javiti roditelji djece sa ovom dijagnozom, budući da nemamo nikakvu udrugu ni grupu potpore. Moja Eni ima 14 mjeseci, te uz spinu ima i hidrocefalus. Rado bih popričala o terapijama koje provode drugi roditelji, gdje, kako, koje specijaliste posjećuju, koja pomagala koriste.