cure,koliko vremena od stimulacije mora proci da bi se mogli vaditi svi ovi nalazi vezani za trombofiliju?