a da isprintaš sličku i odeš kod nekog stolara?
8)