Rado bi ustupili Rodi na korištenje,ako im je potreban,50m2 skladišni prostor,kod G.Zvijezde.