možda da na kontroli tražite da joj Marn pripiše vađenje krvi.