Pokazuje rezultate 1 do 17 od 17

Tema: Prava samohranih roditelja u Hrvatskoj i inozemstvu....

 1. #1
  abonjeko avatar
  Datum pristupanja
  May 2006
  Postovi
  1,121

  Početno Prava samohranih roditelja u Hrvatskoj i inozemstvu....

  Evo ovako...našla sam neke podatke ovdje na portalu i to sam jasno naznačila...

  S kolegicom na magisteriju radim lobističku kampanju u kojoj želim utjecati na promjenu, nadogradnju, implementaciju i konačno definiranje prava samohranih roditelja. To je kreativno - istraživački projekt kojemu je cilj utjeati na određene zakone i njihovu promjenu....

  Slijedeće podatke sam prikupila raznim intervjuima i razgovorima...trenutno me zanima ako znate trebam napraviti usporedbu prava samohranih roditelja u Hrvatskoj i inozemstvu pa bih bila zahvalan ukoliko netko zna kako je to definirano i uređeno u inozemstvu (ili ako zna neki link ili nešto slično) unaprijed zahvaljujem...

  Za svaki slučaj, (ako netko ne zna) stavljam dosadašnje informacije o trenutnim pravima samohranih roditelja:

  "Uskladiti obitelj, posao i djecu težak je zadatak za sve roditelje, ali posebno teško je samohranim roditeljima jer nemaju uza sebe partnera. Moraju, između ostalog, planirati prijevoz (ne samo između škole i kuće nego i za slobodne aktivnosti svoje djece). Briga za bolesnu djecu i posjete liječniku mogu biti veliki problem jer tada samohrani roditelj mora izostati s posla, što mu može ugroziti radno mjesto. Često, nakon razvoda, samohrani roditelji izgube prijatelje, dio rodbine, susjede (ako se moraju odseliti). Uz sve ostale probleme potrebno je uložiti vrijeme i napor kako bi se ponovno izgradila socijalna mreža i stvorila nova prijateljstva i poznanstva:
  Većina samohranih roditelja su majke i zakon ih definira samohrane roditelje na slijedeći način:
  -samohrani roditelji su oni roditelji kojima je supružnik umro ili nije priznao svoju djecu pa u rodnome listu uopće ne postoji njegovo ime.
  Isto tako:
  -samohrani roditelj je onaj koji ima skrbništvo nad djetetom/djecom, dok je drugom roditelju oduzeta poslovna sposobnost, odnosno, nesposoban je brinuti se za sebe i ostale.
  Kada je odlukom suda određeno da se dijete povjeri na čuvanje i odgoj jednome roditelju, a drugome se odrede susreti, taj roditelj s kojim dijete živi jest zakonski zastupnik djeteta koji za njega dobiva određeni mjesečni novčani iznos (aimentaciju) koji predstavlja polovicu djetetovih mjesečnih potreb po reguliranju Obiteljskoga zakona.

  U zakonu o socijalnoj skrbi stoji:
  „samohranim roditeljem smatra se roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi za svoju djecu“, što je definirano odmah na početku tog zakona jer temeljem svog statusa djeca samohranih roditelja imaju neka proširena prava (npr. povećava se iznos pomoći za uzdržavanje). Ali, definicije samohranih roditelja u Obiteljskome zakonu nema.
  On, naime, ne definira pojam obitelji pa tako ni jednoroditeljske obitelji. I neki drugi zakoni spominju samohrane roditelje, odnsno djecu samohranih roditelja (npr. zakon o radu), ali također ne definiraju taj položaj i status.
  Obiteljski zakon nije definirao tko je samohrani roditelj i sada kada treba dokazati samohranost roditelja postavlja se pitanje tko je zapravo samohrani roditelj??!!!
  Onaj tko je bio u braku, rastao se i ima skrbništvo nad djetetom???!!! Što je s onima koji imaju zajedničko skrbništvo??? Što s onima koji imaju alimentacije, a onda skupina onih koji se nisu ni vjenačali pa nemaju niti dokazni materijal da su rastavljeni (a dijete je priznato od oba roditelja) itd., itd., itd.

  Jedini dokaz je „svježi“ izvod iz matične knjige u kojemu je, u napomeni, naznačeno da je brak razveden, ali, ako se nikada niste vjenčali tada nemate taj „dokaz“. Ako ste ipak vjenčani i brak još uvijek traje tada u napomeni izvoda iz matične knjige rođenih to i piše. Kod dokazivanja samohranog roditeljstva važno je i je li djetetov otac/majka priznao/la svoje dijete jer tada, ukoliko nije priznato, ono u svome rodnome listu nema navedeno ime roditelja tj. nije priznato od strane istog pa je to sasvim dovoljan dokaz da ste samohrani roditelj.
  „Način na koji bi samohrani roditelji trebali ostvariti pravo svoje maloljetne djece na uzdržavanje od strane oca/majke, prvenstveno jest obraćanje nadležnom Centru za socijalnu skrb“, objašnjava ravnateljica Centra za socijalnu skrb Dubrovnik Katica Raič te dodaje kako je obveza Centra da obavještavaju roditelje koji su dužni plaćati alimentaciju na svoje obveze, te ih, ako to odbijaju učiniti i kazneno terete. Također Centri su dužni obavještavati drugog roditelja, skrbnika na ostvarenje svojih prava, na mogućnost i potrebu da potraži svoja prava.
  Naime, naglašava Raič, postoji mogućnost da Centar za socijalnu skrb pozove roditelja i upozori ga na njegovu dužnost pa bi se tako, uz postojanje minimalne volje roditelja, cijeli postupak mogao riješiti mirnim putem. U suprotnome, jedini mogući način je sudski postupak pred nadležnim Općinskim sudom. U ovakvim se slučajevima često radi o roditeljima skrbnicima slabog imovinskog stanja. Takvi roditelji, prema zakonu o plaćanju sudskih pristojbi, mogu tražiti oslobađanje od plaćanja sudske pristojbe, ukoliko uz taj zahtjev prilože uvjerenje, to jest potvrdu o imovinskom stanju koju mogu pribaviti u poreznoj upravi (ovisno o mjestu previvališta). Iz takve potvrde bi trebalo biti razvidno kolika su primanja određene osobe koja traži i posnosi zahtjev za oslobađanje od plaćanja sudske pristojbe. Također iz te potvrde bi trebala biti razvidna i cjelokupna vrijednost imovine te osobe. U slučaju da se dokaže da je podnositelj zahtjeva slabog imovinskog stanja sud će tu osobu osloboditi od plaćanja sudske pristojbe. Osim ove, postoji i mogućnost da osobe slabog imovinskog stanja zatraže od Hrvatske odvjetničke komore da im imenuje odvjetnika koji će im pružiti besplatnu pravnu pomoć.
  Sudskim postupkom se utvrđuje ukupan iznos sredstava potrebnih za uzdržavanje djeteta. Prilikom odlučivanja više se kriterija uzima u obzir: dob djeteta, njegova potreba za obrazovanjem, primanja obaju roditelja. Moguće je da se potrebe djeteta za uzdržavanje povećaju ako je to u skladu s primanjem jednog od roditelja. U praksi je novčani iznos uzdržavanja koji određuje sud između 500,00 i 2. 000,000,00 kuna, saznajemo s foruma RODA („Roditelji u akciji; www.roda.hr).
  I nezaposleni roditelji su dužni plaćati alimentaciju. Kada sud utvrdi novčani iznos potreban za uzdržavanje, uputit će osobu obveznika uzdržavanja da naznačeni iznos uplaćuje mjesečno i to do određenog datuma u mjesecu te o tome donijeti presudu koja će nakon pravomoćnosti omogućiti samohranim roditeljima da zatraže od roditelja maloljetne djece, a koji su obveznici plaćanja alimentacije, plaćanje novčanog iznosa određenog od strane suda. Kada sud donese pravomoćnu odluku tada roditelji obveznici plaćanja alimentacije to čine dobrovoljno tj. prihvate sami stavljanje administrativne zabrane na svoja primanja. U protivnome, ukoliko roditelji obveznici ne pristanu svojevoljno na takav postupak, moći će se pokrenuti ovršni postupak pred nadležnim sudom. Navedeni ovršni postupak pokreće se prijedlogom za ovrhu. Najjednostavniji način realizacije postojeće pravomoćne sudske presude je taj da se od suda zatraži određivanje i stavljanje u obvezu poslodavcu osobe – obveznika uzdržavanja, uskratu od mjesečne plaće novčanog iznosa određenog od strane suda kao novčanog iznosa uzdržavanja. Važno je naglasiti da je ovakav postupak moguć i u slučaju da se radi o mirovinskim primanjima.
  Ako je otac djeteta pak nezaposlena osoba, tada će se ovršnim postupkom tražiti naplata iz druge imovine koju ima u vlasništvu osoba – obveznik uzdržavanja. Budući da postoji mogučnost da obveznik uzdržavanja nema nikavu imovinu i izbjegava naći posao, zakonodavac je i za to predvidio mjere.

  Kazneni zakon tretira odbijanje nepodmirivanje obveza uzdržavanja kao kazneno djelo te se jasno predviđa kako osobama koje odbijaju izvršenje takve obveze može biti izrečena i novčana kazna ili kazna zatvora u trajanju od jedne, a u nekim slučajevima, i do tri godine.
  - Osim pava na uzdržavanje djeteta, Obiteljski zakon u odredbi čl.230 predviša i obvezu (najčešće) oca bračnog i zvanbračnog djeteta na uzdržavanje djetetove majke godinu dana od rođenja djeteta ako majka skrbi o djetetu, a nema dovoljno sedstava za život. Tako bi samohrane majke (najčešće) mogle zahtjevati da, osim djeteta, otac kroz prvu godinu uzdržava i njih same i to u visini koja bi također bila određena ovisno o specifičnosti slučaja, a zahtjeva za ovakav vid uzdržavanja majke bi mogle staviti zajedno sa zahtjevom za uzdržavanje djeteta – rekla je pravnica Oiteljskoga centra Dubrovnik Ines Šalaj.
  Pooštrene kazne:
  Od siječnja 2008.godine na snazi je izmijenjeni Obitekjski zakon kojim je značajno postrožen odnos prema roditeljima koji izbjegavaju uzdržavanje djece s kojom ne žive. Zakonom je prvi puta određen minimalan iznos za mjesečno uzdržavanje koje je dužan platiti roditelj koji ne živi s djetetom. Ovisno o dobi, taj se iznos kreće od 17 do 22 posto prosječne plaće. Kako bi se stalo na praksi da roditelji plaćanje uzdržavanja izbjegavaju lažnim prikazivanjem prihoda, sudovi će pri određivanju visine alimentacije ubuduće uzimati u obzir cjelokupnu imovinu, a ne samo plaću roditelja. Izmijenjeni zakon donosi i znatno aktivniju ulogu Centra za socijalnu skrb. Dužni su u ime djeteta pokrenutu i voditi parnicu za naplatu uzdržavanja, ako to ne učini njihov roditelj.

  Cijena vrtića:
  Ravnateljica dječjih vrtića Dubrovnik Boja Mustać rekla nam je kako samohrani roditelji plaćaju 10 posto manje ukupnu cijenu vrtića. Dakle, umjesto 550 kuna, plaćaju 490 kuna. Šezdeset roditelja koristi ovo pravo. Ravnatekjica Mustać naglašava kako od početka ove godine zaklada „Blago djelo“ pomaže roditeljima s nižim primanjima, što znači od 1800 kuna po članu obitelji, koji mogu podnijeti zahtjev vrtiću za pomoć pokrivanja troškova boravka njihove djece u vrtiću, prilikom čega Zaklada umjesto njih plaća cjelokupan trošak vrtića.

  Godišnja potpora Grada:
  Nezaposlenim samohranim roditeljima koji su u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje – Područne službe Dubrovnik i u evidenciji Centra za socijalnu skrb, dodijeljuje se prigodom Božićnih blagdana novčana potpora. Za ovu namjenu soiguran je ukupan budžet od 120.000,00 kuna."
  Također. voljela bih znati što vi želite i koje promjene trebate. Uzela sam neke stavke koje je tweety spomenula:

  "Što bih voljela da mi taj status donese:

  -prvo čega se mogu sjetiti, a to je zato jer mi je to sad aktuelna tema, je da u slučaju bolovanja samohrani roditelj ima pravo na isplatu pune plaće (poslodavac 70% ko do sad, a ostatak država)

  -smanjene vrtićarine i školarine

  -vidjela sam da u našem kvartu postoji pomoć za stare i nemoćne u obliku osobe koja pomaže u kupanju, čišćenju, peglanju, pratnji kod odlaska doktoru, bilo bi odlično kada bi se samohranci mogli osloniti na nekog volontera da će im u slučaju njihove bolesti, netko moći odvesti dijete u vrtić, doći po njega, odvesti ga na aktivnost (da se dijete ne mora, osim ako nije nužno potrebno, čupati iz svoje kolotečine)

  -u slučaju kad imamo dogovoren termin kod dr. naprimjer da me zbilja prime u to vrijeme bez obzira kasni li redoslijed

  -ili ono što med. sestra moje dr. obavezno radi, primi me preko reda bez da ja tražim, i kaže ostalima da nemam kome ostaviti dijete."


  Hvala unaprijed i drž'te se!!!!

 2. #2
  Mukica avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  Bestovje
  Postovi
  6,895

  Početno

  odlicno cure
  od srca podrzavam

 3. #3
  abonjeko avatar
  Datum pristupanja
  May 2006
  Postovi
  1,121

  Početno

  Citiraj Mukica prvotno napisa
  odlicno cure
  od srca podrzavam
  Mukica ...meni treba netko tko je upoznat sa svim gore navedenim pravima te koji uz to još može reći što ne štima...što nedostaje i što konkretno želi da se promjeni...

  Potrebne su mi preporuke...navedite što predlažete da se problem riješi...to je naš posao, dakako, ali vi ste predragocjen izvor informacija...a informacije su danas najžašće oružje...

 4. #4

  Datum pristupanja
  Jan 2008
  Postovi
  436

  Početno

  posto si spominjala i inozemstvo ja cu se malo okrenuti na tu stranu...
  U italiji samohrani roditelj ako zivi sa svojim roditeljima nema pravo na nikakvu naknadu ili pomoc...ima pravo na porodajni prvih godinu dana.......
  ako zivis sam pomoc je jako niska.....

  treba pitati Norvesku kako se to radi...imam prijateljicu tamo....tamo samohranim roditeljima daju stan...maximalnu pomoc..i ako ej cura mlada placaju joj fakultet....ja sam jedna samohrana studentica i nemam nikakve pomoci(osim mojih roditelja)...sada sam pocela raditi no ni sa svim time zajedno jos nema sanse da bi mi sami zivjeli

  jednostavno vrijedi samo jedno pravilo 'Ako si sam ne pomognes nece ti nitko pomoci' ........i za ono malo prava sta imamo treba se ostro izboriti i proci brdo papirologije

  eto toliko od mene...ako netko ima kakva iskustva u italiji i zna za kakva prava volila bih da se javi

 5. #5

  Datum pristupanja
  Apr 2008
  Postovi
  833

  Početno

  sto se tice engleske, tamo se dobija prilicna pomoc, iako se to odnosi generalno na sve socijalno ugrozene skupine, pa tako samohrane roditelje.
  tamo znam 2 primjera samohranih majki. obe su od drzave dobile 100 % placenu stanarinu, i to jedna koja ima 1 dijete je dobila stan sa 2 spavace sobe, a druga sa 3 djece, stan sa 4 sobe., tj svako dijete ima vlastitu sobu.
  Imaju neke olaksice sto se tice placanja ostalih rezija, ali to ne znam u kojem postotku. Stanovi izgledaju odlicno., puno bolje od stana u kojem sa ja zivjela a koji je kostao preko 200 funti tjedno ( i imao je 1 spavacu sobu )

  sto bi ja voljela dobiti kao pomoc? pisala sam na pdf-u pravna pitanja o svom problemu., nemam pravo na djeciji doplatak jer mi drzava alimentaciju uzima za primanje ( iako ju ja ne dobivam ), nemam pravo na soc pomoc opet zbog toga, a treba proci 6 mjeseci od zadnje uplate da bi se CZSS aktivirao i prisilio oca da podmiri svoje obaveze., a do tada treba zivjeti od zraka..

  i popusti na neke druge stvari bi ljepo dosli npr. na vrtic, autobusnu kartu, rezije ili stanarinu kao sto je to u engleskoj...

 6. #6
  abonjeko avatar
  Datum pristupanja
  May 2006
  Postovi
  1,121

  Početno

  Citiraj samamama prvotno napisa
  sto se tice engleske, tamo se dobija prilicna pomoc, iako se to odnosi generalno na sve socijalno ugrozene skupine, pa tako samohrane roditelje.
  tamo znam 2 primjera samohranih majki. obe su od drzave dobile 100 % placenu stanarinu, i to jedna koja ima 1 dijete je dobila stan sa 2 spavace sobe, a druga sa 3 djece, stan sa 4 sobe., tj svako dijete ima vlastitu sobu.
  Imaju neke olaksice sto se tice placanja ostalih rezija, ali to ne znam u kojem postotku. Stanovi izgledaju odlicno., puno bolje od stana u kojem sa ja zivjela a koji je kostao preko 200 funti tjedno ( i imao je 1 spavacu sobu )

  sto bi ja voljela dobiti kao pomoc? pisala sam na pdf-u pravna pitanja o svom problemu., nemam pravo na djeciji doplatak jer mi drzava alimentaciju uzima za primanje ( iako ju ja ne dobivam ), nemam pravo na soc pomoc opet zbog toga, a treba proci 6 mjeseci od zadnje uplate da bi se CZSS aktivirao i prisilio oca da podmiri svoje obaveze., a do tada treba zivjeti od zraka..

  i popusti na neke druge stvari bi ljepo dosli npr. na vrtic, autobusnu kartu, rezije ili stanarinu kao sto je to u engleskoj...
  Najsmješnija stvar u cijeloj toj priči je nekompetentnost donositelja zakona koji kažu ukoliko jedan od roditelja - obveznika ne podmiruje svoje obveze (alimentaciju) protiv njega se pokreće kazneni postupak i u krajnjem slučaju ljudi završavaju u zatvoru....ma koji je to idiot pisao i postavio??? Što kao takav on može iz zatvora...??!!! može jedino biti na grbači svih nas poreznih obveznika, na grbači svoje žene/supruga i što je još gore na grbači svojega djeteta :/

  Možda bi bolja varijanta bilo prislilno zapošljavanje nego parazitarenje u zatvorima... :/

 7. #7

  Datum pristupanja
  Apr 2008
  Postovi
  833

  Početno

  Citiraj abonjeko prvotno napisa

  Možda bi bolja varijanta bilo prislilno zapošljavanje nego parazitarenje u zatvorima... :/
  ma neee.. treba ih staviti u zatvor i ONDA ih prisilno zaposliti i to na teskim fizickim poslovima: krampanje, postavljanje zeljeznickih pruga itd.. onako kao u starim filmovima

  i ja mislim da zatvor nije rjesenje, ali rad na teskim fizickim poslovima za vrijeme boravka u zatvoru mislim da bi bilo korisno na puno nivoa

  drugacije i nije izvedivo nekoga "prisilno zaposliti"

 8. #8

  Datum pristupanja
  Feb 2005
  Lokacija
  karlovac
  Postovi
  488

  Početno

  Citiraj samamama prvotno napisa
  sto se tice engleske, tamo se dobija prilicna pomoc, iako se to odnosi generalno na sve socijalno ugrozene skupine, pa tako samohrane roditelje.
  tamo znam 2 primjera samohranih majki. obe su od drzave dobile 100 % placenu stanarinu, i to jedna koja ima 1 dijete je dobila stan sa 2 spavace sobe, a druga sa 3 djece, stan sa 4 sobe., tj svako dijete ima vlastitu sobu.
  Imaju neke olaksice sto se tice placanja ostalih rezija, ali to ne znam u kojem postotku. Stanovi izgledaju odlicno., puno bolje od stana u kojem sa ja zivjela a koji je kostao preko 200 funti tjedno ( i imao je 1 spavacu sobu )

  sto bi ja voljela dobiti kao pomoc? pisala sam na pdf-u pravna pitanja o svom problemu., nemam pravo na djeciji doplatak jer mi drzava alimentaciju uzima za primanje ( iako ju ja ne dobivam ), nemam pravo na soc pomoc opet zbog toga, a treba proci 6 mjeseci od zadnje uplate da bi se CZSS aktivirao i prisilio oca da podmiri svoje obaveze., a do tada treba zivjeti od zraka..

  i popusti na neke druge stvari bi ljepo dosli npr. na vrtic, autobusnu kartu, rezije ili stanarinu kao sto je to u engleskoj...
  Pa tu nešto nije u redu. Mene traže samo isplatnu listu iz firme i sa mirovinskog, nikakva alimentacija koju nisam dobila ne ide u prosjek. :?

  Zar ti je to rekla službenica u zavodu?

 9. #9

  Datum pristupanja
  Apr 2008
  Postovi
  833

  Početno

  Citiraj maxovamama prvotno napisa

  Pa tu nešto nije u redu. Mene traže samo isplatnu listu iz firme i sa mirovinskog, nikakva alimentacija koju nisam dobila ne ide u prosjek. :?

  Zar ti je to rekla službenica u zavodu?
  traze te rjesenje o skrbnistvu, a to je presuda u kojoj izmedju ostalog pise i alimentacija., iz cega se vidi da ti je to mjesecno primanje.

 10. #10
  Osoblje foruma Bubica avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  4,657

  Početno

  Najsmješnija stvar u cijeloj toj priči je nekompetentnost donositelja zakona koji kažu ukoliko jedan od roditelja - obveznika ne podmiruje svoje obveze (alimentaciju) protiv njega se pokreće kazneni postupak i u krajnjem slučaju ljudi završavaju u zatvoru....ma koji je to idiot pisao i postavio??? Što kao takav on može iz zatvora...??!!! može jedino biti na grbači svih nas poreznih obveznika, na grbači svoje žene/supruga i što je još gore na grbači svojega djeteta

  Možda bi bolja varijanta bilo prislilno zapošljavanje nego parazitarenje u zatvorima...
  s ovim se definitivno slazem. iako vecina roditelja koji ne placaju alimentaciju prije zatvorske kazne dobiju uvjetnu kaznu,pa tek kada ne ispostuju taj uvjet dobe kaznu zatvora - korisnije bi bilo da im drzava nadje zaposlenje i prisilno uzima dio zarade.

 11. #11

  Datum pristupanja
  Feb 2005
  Lokacija
  karlovac
  Postovi
  488

  Početno

  Citiraj samamama prvotno napisa
  Citiraj maxovamama prvotno napisa

  Pa tu nešto nije u redu. Mene traže samo isplatnu listu iz firme i sa mirovinskog, nikakva alimentacija koju nisam dobila ne ide u prosjek. :?

  Zar ti je to rekla službenica u zavodu?
  traze te rjesenje o skrbnistvu, a to je presuda u kojoj izmedju ostalog pise i alimentacija., iz cega se vidi da ti je to mjesecno primanje.
  ne znam, mene nisu tražili
  primam doplatak već 3 godine

 12. #12

  Datum pristupanja
  Apr 2008
  Postovi
  833

  Početno

  jooj.. morati cu i ja opet pokusati. to te valjda pitaju ili ne, a ovisi o tome na kojeg sluzbenika naletis.. ma mislim stvarno. Iako, ja sam prvo pitala u CZSS i tamo su mi rekli da mi za doplatak treba potvrda o skrbnistvu.. jooooj.. covjek bi pomislio da ce te barem tamo uputiti kako treba

  do kada je rok za prijave? znam da je sada negdje, u drugom mjesecu

 13. #13

  Datum pristupanja
  Apr 2008
  Postovi
  833

  Početno

  http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=1288 link na stranicu na kojoj ovo isto pise..

  Doplatak za djecu

  1. PITANJE

  Što mi je sve potrebno kako bih ostvarila pravo na doplatak za djecu?

  ODGOVOR:

  Da biste ostvarili pravo na doplatak za djecu potrebno je podnijeti zahtjev ( ili kupiti tiskanicu u “Narodnim novinama”) mjerodavnoj područnoj službi prema mjestu prebivališta. Uz zahtjev za priznanje prava na doplatak podnose se sljedeći dokazi:
  Za podnositelja zahtjeva
  • osobna iskaznica – preslika
  • rješenje Centra za socijalnu skrb (o skrbništvu, o čuvanju i odgoju djeteta)
  • odobrenje za trajno nastanjenje (za strance)
  • rješenje centra i odobrenje za trajno nastanjenje samo ako se radi o takvim slučajevima
  Za djecu za koju se traži doplatak:
  • dokaz o rođenju djeteta (izvadak iz matice rođenih ili rodni list ili potvrda o rođenju)
  • potvrda o redovitom školovanju za svu školsku djecu, osim za djecu s utvrđenim oštećenjem zdravlja
  • dokaz (nalaz i mišljenje ili rješenje) Centra za socijalnu skrb o postojanju oštećenja zdravlja djeteta
  • dokaz o smrti roditelja
  • dokaz o postojanju potpune i trajne nesposobnosti za samostalan život i rad roditelja
  • dokaz da je prebivalište roditelja nepoznato
  • rješenje o oduzimanju poslovne sposobnosti roditelja
  • dokaz da je prebivalište roditelja nepoznato
  • rješenje o oduzimanju poslovne sposobnosti roditelja

 14. #14
  abonjeko avatar
  Datum pristupanja
  May 2006
  Postovi
  1,121

  Početno

  Postoji li kod nas inspektorica socijalne službe i postoji li implementacija njihove prakse???

 15. #15

  Datum pristupanja
  Apr 2008
  Postovi
  833

  Početno

  kako mislis inspektorica? netko tko kotrolira roditelje ili socijalnu sluzbu ?
  ako je kontrola roditelja, mislim da socijalni radnik kod nas radi i taj dio.. a za kontrolu same socijalne sluzbe nemam pojma...

 16. #16
  abonjeko avatar
  Datum pristupanja
  May 2006
  Postovi
  1,121

  Početno

  Citiraj samamama prvotno napisa
  kako mislis inspektorica? netko tko kotrolira roditelje ili socijalnu sluzbu ?
  ako je kontrola roditelja, mislim da socijalni radnik kod nas radi i taj dio.. a za kontrolu same socijalne sluzbe nemam pojma...
  Mislila sam na jedno i drugo...je li socijalni radnik doista efikasan ili on postoji samo "formalno"???


 17. #17

  Datum pristupanja
  Apr 2008
  Postovi
  833

  Početno

  ne znam da li je stvarno efikasan jer na srecu nisam imala potrebe za intervencijom bilo kakve vrste.. netko drugi ce valjda znati

Pravila pisanja postova

 • Ne možete otvoriti novu temu
 • Ne možete ostaviti odgovor
 • Ne možete stavljati privitke
 • Ne možete uređivati svoje postove
 •