Misliš da HZZO sufinancira samo sa smrznutim js, ne i sa svježim?