Vraćena 3 embrija 3.dan
11 dpt beta 7.9
13 dpt beta 21.8

danas mi je 14.dan...mislim da neće izaći na dobro. UZ za 7 dana, ako bude sve u redu.