Pod dohodak je placa a pod neoporezivi dio je bozicnica, dar za djecu, nagrade i topli obrok.

Prosle godine nije bilo naknade za topli obrok, zato pitam, al su nam racunali nagradu i bozicnicu.