Malo je žena koje su prije nego što su se same susrele s dojenjem, imale prilike izbliza vidjeti dijete koje doji. Kako bi omogućio majkama da steknu bolju predodžbu o dojenju, dr. Jack Newman nudi kratke filmove koji prikazuju djecu koja doje. Na njima možemo vidjeti kako izgleda dijete koje dobro sisa, ali i djecu i majke koji imaju teškoća s dojenjem, te pokazuju načine rješavanja tih problema.
http://roda.hr/tekstovi.php?TekstID=...2ID=&Show=2859