Imam rolete, super izolaciju a i klimu koju proalo ljeto skoro nismo palili. Mislim da je puno do dobre izolacije.