PROJEKCIJA FILMA O TRUDNOĆI, PORODU I ŽENSKOJ SNAZI

Sutra, 7.3.2013. u 18 sati - Stari Hrast, 1. kat, dvorana ACT-a.

Sve ste pozvane.

Projekcija je besplatna.Više informacije na www.faceofbirth.com, www.roda.hr i
Facebook stranici http://www.facebook.com/RODASjevernaHrvatska