Dijagrame toka i algoritme sad se pocinje u osnovnoj