sad vidim da ima 20 mjeseci, slično kako su i moje bile stare. krivo sam gore napisala, mlađu sam odvikla s 23 mjeseca, znači prije 2. rođendana