moja N (13 g) je gledala Snoopyja i kaze da joj je bio dosadnjikav
"film za malu djecu" tako ga je okarakterizirala