pa to možeš pitati i telefonom.

Kod nas je uobičajeno da sve prvo pretvaraju u eure