... ako se netko javi da nešto ima, napisat ću koje udžbenike trebamo