Za strukovnu školu trebamo:

-hrv. jezik i književnost 2, školska knjiga
- new success pre-intermediate, ljevak
- politika i gospodarstvo, alfa
- matematika u struci 2

Za gimnaziju trebamo:

- hereditas linguae latinae, VBZ
- psihologija, profil

... ponudite cijenu