Zagreb 13.-15. rujna 2017.

Besplatan prvi dan za roditelje djece s teškoćama u razvoju.

više na linku


http://www.ataac.eu/hr/index.html