Sve piše u naslovu...

Nakon dvije godine u Suvagu se vraća u redovni vrtićki program, ide i dalje na terapije, ali ne više u njihov vrtić. Pravo na pola radnog vremena imamo do 2019. Znači li to da neće moći ići cijeli dan u vrtić u nade kada nema terapiju?