Po njihovom tumačenju nalaz nije loš. Što se tiče broja plivača i njihove pokretljivosti to nam je u redu.
Mi smo se bili dogovorili već prije da idemo na IVF tako da ostajemo pri tome.
Vjerujem da bi nas u državnoj bolnici bili sigurno poslali na par inseminacija s obzirom na dijagnozu i godine. Ovako smo to preskočili.