Pokazuje rezultate 1 do 47 od 47

Tema: O autizmu

 1. #1
  andrij avatar
  Datum pristupanja
  Jan 2005
  Lokacija
  Split
  Postovi
  315

  Početno O autizmu

  Autizam je kompleksan razvojni poremećaj čiji je specifičan uzrok još nepoznat. Djeca s autističnim poremećajem izgledaju kao i sva druga djeca, ljupka, živahna, bistrooka.

  Ipak osobe s autističnim poremećajem imaju niz životnih teškoća. No, primjereni edukacijski pristupi pružani tijekom cijelog života , podrška obiteljima i stručnjacima koji su uključeni u tretman, te pružanje odgovarajućih usluga i pomoći u okviru zajednice uz poticanje pozitivnog stava u društvu mogu poboljšati kvalitetu i dostojanstveniji stil života ovih osoba.Prema epidemiološkim istraživanjima , na 10 000 novorođene djece rađa se 4-5 djece s autizmom. Kada je riječ o autističnom spektru poremećaja govori se o 10-15 djece na 10 000 novorođenih.

  Autistični poremećaj obuhvaća: autizam Kannerovog tipa, razvojne psihoze, atipični autizam, Rettov sindrom i druge sveobuhvatne poremećaje. Procjenjuje se da u Republici Hrvatskoj živi oko 2000 osoba s autističnim poremećajem svih dobnih skupina.

  Prisjetimo se: svaki čovjek ima svoju vrijednost, svoju osobnost i pravo na samoodređenje koliko je to moguće, te pravo anticipacije života društvene zajednice.
  Neke posebnosti ponašanja po kojima ćete prepoznati dijete s autizmom

  Teškoće u socijalnim odnosima
  Teškoće u komunikaciji
  Teškoće u igri i imaginaciji
  Opiranje promjenama u rutini
  Odbija tjelesni kontakt Ne obraća pažnju na druge
  Potrebe zadovoljava vođenjem ruke odraslog
  Bez kontakta očima Ne igra se s drugom djecom
  Upadljivo hiperaktivno ili krajnje pasivno
  Ne pokazuje strah od opasnosti
  Smije se ili hihoće bez razloga
  Djeluje kao da nečuje
  Okreće predmete repetitivno
  Pruža otpor učenju
  Ponavlja riječi mehanički
  Nemaštovito u igri
  Neobično vezano i zaokupljeno predmetima

 2. #2
  andrij avatar
  Datum pristupanja
  Jan 2005
  Lokacija
  Split
  Postovi
  315

  Početno

  Genetska mutacija odgovorna za autizam

  MET gen dešifrira enzim odgovoran za razvoj mozga
  Autistična djeca obično izgledaju normalno u početku. No, s vremenom zaostaju u razvoju i gube vještine koje su naučili da bi se zatim posve povukli u svoj svijet. Postoji mnogo teorija što je tome uzrok. "Pretpostavljamo da funkcionalno razorna mutacija gena tzv. MET genska varijanta zajedno s faktorima okoline prouzročuje pojavu autizma" tvrdi dr Pat Levitt, Vanderbilt Kennedy Center. MET gen dešifrira enzim odgovoran za razvoj mozga, kao i imunološki sistem, te funkcioniranje crijeva. Mnogi roditelji navode da njihova autistična djeca imaju probavne poteškoće, kao i poremećen imunološki odgovor što bi moglo biti objašnjeno ovom najnovijom hipotezom.

 3. #3
  andrij avatar
  Datum pristupanja
  Jan 2005
  Lokacija
  Split
  Postovi
  315

  Početno

  Autizam - neznanja, zablude i nedovoljna društvena briga
  Autor:
  mr. sc. Renata Vragović, prof. defektolog, predstojnica Programa za odrasle osobe s autizmom Centra za autizam u Zagrebu, stručna tajnica Udruge za pomoć osobama s autizmom Hrvatske objavljeno u broju 36 (6/04)  Iako se nerijetko ističe genijalnost autistične djece, zbog problema u ponašanju drži ih se za društvo teško prihvatljivim osobama


  Pojam autizam laici nerijetko koriste kako bi opisali osobu slijepu za društvena zbivanja. I doista, autizam se smatra vidom razumske sljepoće, a djeca s autizmom opisuju se kao djeca koja žive pod staklenim zvonom, simbolom njihove otuđenosti od socijalne okoline. Nerijetko se ističe njihova genijalnost u pamćenju i baratanju brojkama i podacima, prostornoj orijentaciji, glazbi i likovnom izrazu, ali zbog problema u ponašanju drži ih se za društvo teško prihvatljivim osobama. Ni roditelji nisu pošteđeni nerazumijevanja, od nepravedna etiketiranja da su elitisti koji ne žele da im dijete dobije dijagnozu mentalne retardacije i psihoze, pa sve do sumnje u njihov odnos prema djetetu, premda je teorija o "hladnoj majci" kao povodu za pojavu autizma prije nekoliko desetljeća znanstveno opovrgnuta. Te su predrasude i zablude prije svega rezultat neznanja.

  Posljednjih je desetljeća učinjen golem napredak u shvaćanju autizma i kreiranju metoda rehabilitacijske pomoći. Izbjegnuta je riječ o liječenju autizma jer nijedan vid liječenja lijekovima i psihoterapijom nije znanstveno opravdao svoju djelotvornost, a kako je riječ o vrlo složenim neurorazvojnim poremećajima s raznolikom uzročnom pozadinom, zasad je nerealno očekivati čudotvoran lijek od kojeg će takva djeca "ozdraviti".

  Nužno je to otvoreno reći roditeljima koji godinama tragaju za načinom izlječenja, gubeći dragocjeno vrijeme za ranu intervenciju, novac, vlastito zdravlje, a katkad i obiteljsku cjelovitost. U nas se ta bolest dijagnosticira vrlo rijetko, većinom u djece s težom kliničkom slikom i relativno kasno. U pojedinim zemljama rizična djeca za autizam prepoznaju se u dobi od šest mjeseci do godine dana života i odmah uključuju u rani tretman, a dijagnoza se postavlja već oko godinu i pol starosti djeteta. Koliko je osoba s autizmom u nas dijagnosticirano, teško je pouzdano reći. Okvirna je procjena između 10 i 15 posto od pretpostavljenih 6000 do 8000 osoba s autizmom u Hrvatskoj. Recentna praćenja učestalosti govore o alarmantnom povećanju broja novorođene djece s autizmom u pojedinim dijelovima svijeta.


  Disharmonija razvojnih područja

  Pod pojmom autizam podrazumijeva se niz sličnih, ali i različitih kliničkih slika s prevladavajućim simptomima poremećaja socijalne interakcije i komunikacije, jezika, govora i mašte, senzornih odgovora, ponavljajućih stereotipnih radnji i posebnih vještina, i to u različitom intenzitetu - od slabih do naglašenih simptoma. Intelektualno funkcioniranje nije dijagnostički kriterij, ali je kriterij očitosti simptoma u ranom djetinjstvu, obično nakon kraćeg razdoblja naizgled normalna razvoja.

  Opće je obilježje tih poremećaja disharmoničan razvoj s kvalitativnim i kvantitativnim odstupanjima na pojedinim razvojnim područjima. Kako je te poremećaje opisala psihijatrija, nerijetko ih se pogrešno drži psihijatrijskom domenom. Istina je da su zbog neurološke osjetljivosti, ograničenja u razumijevanju svijeta, komunikacijskih teškoća i teškoća u formiranju ličnosti izuzetno podložni razvoju emocionalnih poremećaja, poremećaja u ponašanju, a katkad i duševnih bolesti. Njih treba razlikovati od osnovnog poremećaja te poduzeti odgovarajuće mjere prevencije za očuvanje mentalnog zdravlja tih osoba.


  Što može biti znak za uzbunu?

  Većinom se autizam pojavljuje već u prvim mjesecima života, a rjeđe između druge i treće godine. Takvo dijete ne mari za okolinu, vidi, ali mu je pogled prazan, čuje, ali je ravnodušno prema zvukovima. Kad ga se uzme u naručje, ono ne reagira, ostaje ukočeno ili pak mlohavo, poput krpene lutke. Ne smiješi se, osim samome sebi, tepa, ali ne odgovara na majčine riječi. Autističnom su djetetu poremećeni i hranjenje i san. Katkad takvo dijete uopće ne spava. Pojedinačno ti poremećaji nisu karakteristični za autizam, ali nekoliko njih zajedno znak su za uzbunu.

  Autistično dijete teško komunicira i ima govorne smetnje. Neka djeca uopće ne govore. Da bi izrazilo što želi, takvo dijete viče i ljuti se, postaje agresivno prema drugima, ali i prema sebi: grize samo sebe i tuče se po glavi. Govor kojim se takvo dijete služi nije jezik komunikacije. Što mu je govor razvijeniji, to su veći izgledi za njegov napredak. Poremećeno komuniciranje prate i poremećaji karaktera. Takva su djeca razdražljiva, teško se usredotočuju, čini se kao da su gluha, ali ipak čuju, npr. šuštanje lišća ili papira, ptičji pjev...

  U poremećaje iz autističnog spektra ili pervazivne razvojne poremećaje (PDD) trenutačno ubrajamo autistični poremećaj (Kannerov sy.), Asperger sindrom, Rett sindrom, dezintegrativni poremećaj u djetinjstvu (Hellerova psihoza) i atipični autizam ili neodređeni pervazivni razvojni poremećaj.

  Autistični poremećaj najpoznatiji je predstavnik tih poremećaja, premda se Aspergerov sindrom i neodređeni PDD češće pojavljuju. Osobe s autističnim poremećajem imaju znatnih teškoće u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, 50 posto njih nema funkcionalnu komunikaciju, a 70-80 posto ima i prilično sniženo intelektualno funkcioniranje. Može se još reći da su bolje u neverbalnim vještinama negoli u verbalnim. Na planu socijalnog funkcioniranja postoji raznolikost od osamljivanja i socijalne pasivnosti do osebujnoga, ali aktivnoga odnosa i rigidnoga socijalnog ponašanja. Osobe s Aspergerovim sindromom naizgled nemaju znatnih teškoća u komunikaciji i nemaju bitno sniženo intelektualno funkcioniranje, ali su za razliku od onih s autističnim poremećajem slabije u neverbalnim vještinama.

  Aspergerov sindrom i autistični poremećaj četiri do pet puta češće pogađaju dječake. Trećina njih ima epilepsiju sa specifičnom dobnom pojavnošću u pubertetu ili ranoj adolescenciji. Kod Rett sindroma napadi počinju već u ranom djetinjstvu, a regresivni je stadij između prve i četvrte godine života. Javlja se isključivo kod djevojčica, a očituje se i znatnim motoričkim propadanjem te specifičnim gubljenjem usvojenih vještina šake. Dezintegrativni poremećaj u djetinjstvu karakterizira regresivni stadij prije desete godine života, najmanje na dva područja razvoja.

  Iznimno je mnogo terapijskih postupaka i edukacijskih strategija koje se danas primjenjuju u tretmanu tih osoba, a najučinkovitijima su se pokazali sveobuhvatni programi rehabilitacijskih strategija poznati kao TEACCH strategije razvijene u Sjevernoj Karolini (tretman i edukacija djece i osoba s autizmom i srodnim komunikacijskim poremećajima) i Daily life terapy (Japan). Zahvaljujući tim programima 95 posto osoba s autizmom ostaje živjeti u zajednici, a sve je više onih koji se realno zapošljavaju i vode relativno neovisan život uz podršku specijaliziranih službi. No, kako bi im se pomoglo da ostvare primjerenu kvalitetu života, najprije moraju biti prepoznati.

  Kako pomoći djetetu - čovjeku s autizmom?

  Poticanje normalna razvoja, samostalnosti i socijalizacije, uz slabljenje negativnih oblika ponašanja (agresije, stereotipije, autoagresije) glavni su ciljevi liječenja, odgoja i obrazovanja, dakle, ukupne rehabilitacije osoba s autizmom.
  U liječenju autističnog poremećaja primjenjuju se različiti postupci. Stručnjaci se slažu s tim da je najbolji onaj tretman koji je prilagođen određenome djetetu. Većina ustanova za autizam u Europi i SAD-u primjenjuje posebne programe rehabilitacije djece i odraslih osoba s autizmom, koji uključuju edukativno-specijalno-pedagoške pristupe, uz povremenu primjenu različitih oblika psihoterapije za djecu i roditelje. Što se prije prepozna autistični poremećaj i dijete se uključi u odgovarajuću stručnu rehabilitaciju, to su šanse veće.

  Roditeljima djeteta s autizmom prijeko je potrebno mnogo snage i upornosti da spoznaju kako njihovo dijete nije poput druge djece, da ono živi u svom svijetu, da se ne razvija. Često se obitelj izolira od društvene okoline, koja ne prihvaća autistično dijete. Autistično dijete traži brigu i pomoć gotovo 24 sata na dan, uz stalno otklanjanje kriznih stanja. Rješenje nije u zatvaranju u vlastitu obitelj. Bez stručnog rada u odgovarajućim uvjetima ne može se pomoći ni osobi s autizmom ni njezinoj obitelji.
  Roditelji u zajedničkoj bitci

  Roditelji oboljelih gotovo svuda u svijetu morali su i moraju preuzeti ključnu ulogu u borbi za prava svoje djece na ispravnu dijagnozu, primjeren tretman i društvenu skrb. Tako je i u nas 1979. osnovana udruga roditelja čija su djeca s autizmom dotad bila zanemarivana i otpuštana iz vrtića, škola i rehabilitacijskih ustanova, mahom za djecu s mentalnom retardacijom, te često upućivana na hospitalizaciju u psihijatrijske ustanove. Roditelji su potaknuli osnivanje Odjela za autizam 1981., koji je u dvije godine prerastao u Centar za autizam u Zagrebu. Istodobno je osnovan Odjel za autizam pri Psihijatrijskoj bolnici Jankomir, gdje se provodila dijagnostika i diferencijalna dijagnostika, tretman kriznih stanja i opći zdravstveni tretman djece i mladeži koji zbog poremećaja u ponašanju nisu mogli koristiti zdravstvene usluge redovitim putem.

  U idućih deset godina te su se ustanove dalje razvijale i postale respektabilne na području autizma u Europi. Međutim, 1994. ukinut je Odjel za autizam pri PB Jankomir, ukinuto je financiranje zdravstvenog programa, a Centar za autizam pripao je resoru prosvjete.
  Sredinom 90-ih, osnivanjem udruga u Splitu i Rijeci, potaknuto je otvaranje podružnica Centra za autizam, čime se nastojalo spriječiti odvajanje djece od obitelji i smjestiti ih u jedini stacionar u Zagrebu. Nekad je uobičajena preporuka stručnjaka bila da se takva djeca izdvajaju iz obitelji, mahom radi osiguravanja normalna razvoja druge djece. Zahvaljujući razumijevanju resora prosvjete danas se diljem Hrvatske otvaraju specijalizirani odjeli za autizam pri posebnim osnovnim školama, a nadamo se, uskoro, i pri redovnim školama.

  Na žalost, u drugim resorima ne nailazimo na takvu podršku. U Hrvatskoj ne postoji nijedan specijalizirani dijagnostički tim za autizam, a prema europskim normativima trebalo bi ih biti tri. Ne postoji niti jedan klinički odjel za tretman poremećaja u ponašanju. Nije riješeno financiranje programa stanovanja i rada. Socijalna prava rijetko se ne ostvaruju na osnovi dijagnoze autizma nego na osnovi dijagnoze mentalne retardacije. U Hrvatskoj nije sagrađen niti jedan namjenski objekt za autistične osobe. Za druge kategorije osoba s invaliditetom sastavljeni su nacionalni programi, ali ne i za ovu. Sve to ogledalo je društvene brige za autizam u nas, ali i područja na kojima roditelji uz skromnu podršku stručnjaka moraju izboriti priznavanje prava svoje djece.


  Udruga za autizam Hrvatske Dvorničićeva 6, Zagreb
  tel./faks. 468 47 49
  e-mail: u.autizam@zg.htnet.hr
  Danas Udrugu za autizam Hrvatske čine udruge iz Zagreba, Rijeke, Splita i Nove Gradiške. Nedavno je osnovana udruga u Osijeku te Hrvatska udruga za Rett sindrom. Članovi smo i Autism-Europe i Svjetske organizacije za autizam.
  Preostaje nam samo udružiti snage u borbi za bolje sutra ove, iako razumski slijepe, često genijalne djece.

 4. #4
  andrij avatar
  Datum pristupanja
  Jan 2005
  Lokacija
  Split
  Postovi
  315

  Početno

  Novi model mozga objašnjava uzroke autizma


  Iako se dosta zna o simptomima autizma, uzroci su još slabo poznati
  Dr Stephen Grossberg, zajedno s kolegom dr Donom Seidmanom sa Sveučilišta u Bostonu razvio je model mozga koji objašnjava uzroke poremećaja vezanih uz autizam. Model pod nazivom iSTART (Spectrally Timed Adaptive Resonance Theory) sastavljen je od 3 modela: ART (Adaptive Resonance Theory) koji pokazuje mehanizam na koji mozak prepoznaje objekte i događaje. Drugi model CogEM (Cognitive-Emotional-Motor) prikazuje mehanizam na koji mozak uči kognitivno-emocionalne asocijacije. Treći model je Spectral Timing model ilustrira kako mozak preiuzima odgovornost.

  Autizam je stanje povezano s biološkim i neurokemijskim abnormalnostima mozga.Osnovne karakteristike uključuju narušenu društvenu interakciju, narušenu verbalnu i neverbalnu komunikaciju te ograničene i repetitivne oblike ponašanja. Simptomi mogu varirati od blagih do teških stupnjeva. U općoj populaciji, autizam pogađa 0,2 posto djece, 3 do 4 puta češće pogađa dječake nego djevojčice. U prošlosti je pogrešno tumačen kao mentalna bolest.

 5. #5
  andrij avatar
  Datum pristupanja
  Jan 2005
  Lokacija
  Split
  Postovi
  315

  Početno

  Dali je i cjepivo uzrok ???

  Pročitajte više

  http://www.galaksija.com/planeta/opa...od_cjepiva.htm

 6. #6
  andrij avatar
  Datum pristupanja
  Jan 2005
  Lokacija
  Split
  Postovi
  315

  Početno

  Upala-uzrok autizmu?

  Prisustvo upalnih stanica u mozgu ukazuje na mogućnost da upala uzrokuje autizam

  Autizam je poremećaj karakteriziran oslabljenim mentalnim sposobnostima osobito u pogledu komunikacije. Uzroci autizma su nepoznati i još uvijek se istražuju. Dr Stephen Dager, University of Washington of Medicine zajedno sa suradnicima uspoređivao je 60 autistične djeca za 16 djece sa zaostatkom u razvoju i 10 djece s normalnim razvojem. Pri tome je korištena magnetska rezonanca (MR) da bi se izmjerila T2 dimenzija sive i bijele tvari u korteksu.

  Ona označava kolika količina vode je prisutna u tkivu mozga i daje indirektnu informaciju o zrelosti mozga. Rezultati su pokazali da mozak djece s autizmom je 10% lakši nego normalan.Obdukcije ukazuju na prisustvo citokinona u mozgu djece s autizmom što otvara mogućnost upalnog procesa kao uzroka poremećaja.


  HealthDay

 7. #7
  andrij avatar
  Datum pristupanja
  Jan 2005
  Lokacija
  Split
  Postovi
  315

  Početno

  Stranica na kojoj se može pronaći dosta toga o autizmu


  http://www.bertid.hr/ria/autizam.htm

 8. #8

  Datum pristupanja
  Oct 2006
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  42

  Početno

  Svima koji imaju autistično dijete preporučam ovu knjigu: Autistično dijete, Staniša Nikolić, Bibilitoteka "SVIJET DJEČJE PSIHE", Zagreb 2000.
  Knjiga je stvarno odlična. Ja sam ju nedavno zbog svoje struke pročitao i nudi izrazito puno informacije o autizmu i terapiji s djecom oboljelom od autizma, pa sve do prikaza slučaja autistične djevojčice koja je pisana u formi dnevnika.

 9. #9
  andrij avatar
  Datum pristupanja
  Jan 2005
  Lokacija
  Split
  Postovi
  315

  Početno

  Otkrivanje autizma
  Amerikanci otkrili metodu kojom se može dijagnosticirati autizam


  Kad malo dijete ne reagira na svoje ime u dobi od godine dana,to je možda autizam ranoi znak autizma.Ovo otkriće važno je zato što ranija identifikacija autizma nudi i mogućnost ranije intervencije .
  To motivira sve veći broj studija kojima se želi omogućiti pronalaženje najranijih pouzdanih indikatora autizma.

  Studija je obuhvatila 101 jednogodišnje dijete čija braća i sestre imaju autizam pa su zato rizična skupina.Njihovi su nalazi uspoređeni s nalazima 46 djece za koje se ne smatra da pripadaju rizičnoj skupini.

  Svako je dijete sjedilo za stolim ,a istraživač bi mu prišao i jasnim ga glasom pozvao po imenu.Ako dijete nakon tri sekunde nije reagiralo,ime je ponovno izgovoreno,ali ne više od dva put.Scva djeca u nerizičnoj skupini reagirala su na svoje ime u prvom ili drugom pozivu kažu se u studiji.Nasuprot njima ,u rizičnoj je skupini reagiralo 86 posto djece.

  Sljedeće dvije godine istraživači su pratili 46 djece iz rizične skupine i 25 iz nerizične skupine .
  Otkrili su da su dvije trećine djece kod koje je u dobi od godinu dana izostala reakcija na ime u dobi od dvije godine imale dijagnozu autizma.

 10. #10
  mamma Juanita avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  6,286

  Početno

  vrlo zanimljivi kratki filmovi o autimu (što je to, kako se dijagnosticira, što ga uzrokuje, terapije...)

  http://www.autismspeaks.org/video/index.php

 11. #11

  Datum pristupanja
  Nov 2005
  Lokacija
  split/ zadar
  Postovi
  184

  Početno

  upravo sam pročitala prekrasnu knjigu koju bi preporučila svakome koga zanima ova tema, a zove se:Dječak koji je volio prozore (izdanje: Ostvarenje)!


 12. #12
  Pticica avatar
  Datum pristupanja
  Feb 2006
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  113

 13. #13
  andrij avatar
  Datum pristupanja
  Jan 2005
  Lokacija
  Split
  Postovi
  315

  Početno [b]Autizam i drugi pervazivni razvojni poremećaji II. dio[/b

  Autizam i drugi pervazivni razvojni poremećaji II. dio

  Piše: dr. med. Aleksandra Klobučar, spec. psihijatrije Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb

  Pervazivni razvojni poremećaji su poremećaji rane dječje dobi i zahvaćaju više područja psihomotoričkog razvoja. Tri glavna područja ljudskog razvoja promijenjena zbog tih poremećaja su govor, komunikacija i socijalne interakcije. Obilježeni su kvalitativnim nenormalnostima u socijalnim interakcijama, načinima komunikacije te ograničenim, ponavljajućim repertoarom zanimanja i aktivnosti koji variraju prema stupnju izraženosti.

  U pervazivne razvojne poremećaje ili poremećaje iz autističnog spektra ubrajamo autizam, Aspergerov sindrom, Rettov sindrom, dezintegrativni poremećaj u djetinjstvu (Hellerov sindrom) i neodređeni pervazivni razvojni poremećaj ili atipični autizam. Autizam koji je opisan u tekstu iz prošlog broja, najpoznatiji je predstavnik ove skupine poremećaja iako se Aspergerov sindrom i atipični autizam češće pojavljuju.

  Elementi autizma ili pervazivnoga razvojnog poremećaja ne znače i dijagnozu autizma, ako nisu zadovoljeni kriteriji koje propisuje struka, a poglavito se tiču kvalitete, trajanja i broja simptoma. Pristup otkrivanju i dijagnosticiranju tih poremećaja je timski, a najčešće surađuju neuropedijatar, pedopsihijatar, klinički psiholog, defektolog, logoped, genetičar, a po potrebi i drugi specijalisti.

  Posebne sposobnosti u autistične djece

  Posebne sposobnosti općenito su rijetke kako u zdravih tako i u autističnih i mentalno retardiranih ljudi. Ipak se među autistima nalazi više ljudi s posebnim sposobnostima nego u populaciji zdravih.

  Incidencija nadarenih među autistima je oko 10% dok je u ostale populacije 1%. Nadareni autisti pokazuju jednu ili više posebnih sposobnosti daleko iznad očekivanih razina za intelektualno prosječne osobe. Autistični dječaci češće od djevojčica imaju ovakve talente (4:1).

  Autistični savant (vrhunski znalac, stručnjak) jedan je od najintrigantnijih kognitivnih fenomena u psihologiji, a odnosi se na autiste koji posjeduju neuobičajene i rijetke sposobnosti. U literaturi se najčešće spominju nadarenost za glazbu, pamćenje, umjetnost i neke pseudoverbalne sposobnosti, a potom i za matematiku, izračunavanje kalendara i drugo. Veliki dio istraživačkog opusa dr. Bernarda Rimlanda, koji je i sam imao autistično dijete, odnosi se na nadarenost autistične djece, te se tako njegovo ime vezuje uz niz, još uvijek hipoteza o posebnoj darovitosti autističnih osoba.

  Talenti se većinom primijete oko druge godine, najkasnije u trećoj, a opisani su slučajevi nadarenosti već u prvim mjesecima života. No razvojem drugih sposobnosti i socijalizacijomtalenti mogu izgubiti intenzitet. Poznati su slučajevi kada su autistična djeca nadarena za glazbu nakon što su započela s terapijom govora i modifikacijom ponašanja sve manje pokazivala sklonosti i posebne sposobnosti u glazbi. U literaturi je opisan slučaj autistične djevojčice Ilene koja je u dobi od 19 mjeseci nakon jednog slušanja ponavljala dugačke melodije, a u dobi od tri godine reproducirala je na klaviru jednom saslušane melodije. Jedna od matematičkih sposobnosti koju nadareni autisti razmjerno često posjeduju jest izračunavanje i pamćenje kalendara. Dva autistična i mentalno retardirana brata izračunavala su dane u tjednu po zadanim datumima gotovo bez greške. Upitani koji je dan u tjednu bio npr. 16.7.1957., oni su gotovo u sekundi točno odgovarali. No, odgovor se doimao izgovoren nesvjesno i automatski. Jedan student psihologije potaknut viđenim sebi je postavio zadatak razviti takvu sposobnost. Ustrajno je vježbao i naposljetku uspio. U posljednjoj fazi najteže mu je bilo dostići brzinu izračunavanja, no i to je uspio. Time je pokazao da i prosječan čovjek može razviti takvu sposobnost. U ovom je slučaju vjerojatno došlo do preuzimanja funkcije primarno temeljene u lijevoj moždanoj hemisferi na desnu. Radnja je od svjesne i spore postala brza, automatska i nesvjesna.

  Brojni su primjeri iznimnog pamćenja, a često je pamćenje svega što ima veze s predsjednicima (datumi događanja, susreta, govora, osoba koje ih okružuju) ili s nekim drugim poznatim ljudima, pamćenje popisa ljudi iz imenika, voznog reda prometala. Vrlo su često takva pamćenja automatska bez razumijevanja i značenja. Ono što okolinu zaprepašćuje je da autisti mogu zapamtiti cijele knjige i tekstove na nepoznatom jeziku, a nisu u stanju normalno razgovarati i odgovarati na najjednostavnija pitanja. Opisane su brojne neobične sposobnosti autistične djece. Navodi se kako neki mogu bez greške rastaviti i sastaviti složene aparate ili pogoditi točno vrijeme bez sata. Neki autisti su i cijenjeni umjetnici, slikari, kipari, glazbenici.

  Točan razlog zašto neki autisti imaju te sposobnosti nije poznat. Postoji dosta hipoteza od kojih niti za jednu nema dovoljno znanstveno utemeljenih dokaza. Iako smo u posljednjih 50 godina istraživanja autizma bitno napredovali u razumijevanju i tretiranju autizma, autisti i dalje kriju jednu od brojnih tajni ljudskog mozga.

  Dr. Rimland je naveo da autisti imaju iznimnu sposobnost koncentracije koja im omogućuje da usredotoče svu svoju pozornost na određeno polje zanimanja. Zdravi ljudi mogu usmjeriti svoju pozornost na sitne detalje, a autisti to ne mogu. Zbog svoje uskraćenosti u mnogim sposobnostima (pogotovo se to odnosi na osjetila i pozornost) usmjeravaju pozornost na jedno područje iz čega se razvija talent. U mnogim je istraživanjima dokazano da autistična djeca koja imaju posebne sposobnosti imaju jaču aktivnost desne hemisfere mozga. Oštećenje lijeve polutke (hemisfere) mozga dovodi do smetnji u usmjeravanju pozornosti i ograničuje interese. Zato desna polutka mozga preuzima mnoge funkcije od kojih se jedna ili više njih razvijaju u talent.

  Aspergerov sindrom/poremećaj

  Razlika između autizma i Aspergerova sindroma poglavito je u intelektualnom funkcioniranju i razvoju govora. Naime, djeca s Aspergerovim poremećajem imaju višu razinu intelektualnog funkcioniranja. I u ovog poremećaja postoji kvalitativno oštećenje razvoja socijalnih odnosa, kašnjenje u jezično - govornom razvoju te stereotipno ponašanje, zanimanje i aktivnosti. Razvoj govora može kasniti, a sadržaj je često stereotipan, osiromašen, no nema bitnog kliničkog kašnjenja u razvoju govora.

  Ta su djeca bitno naprednija u jezično govornom razvoju od autista. Često su motorički nespretna, ponavljaju iste igre, mehanički, bez kreativnosti. Katkad imaju čudno držanje i gestikuliranje. Fizički su najčešće neupadljivi. Spontano ne dijele uživanje, zainteresiranost i osjećaje s drugim ljudima, loše prepoznaju tuđe osjećaje te nema socijalne i emocionalne uzajamnosti. Često su preokupirani stereotipnim, ograničenim modelima zanimanja.

  U djece koja boluju od ovog poremećaja postoji veći rizik od pridruženih psihičkih poremećaja kao što su anksioznost i poremećaji raspoloženja. Ta djeca po svojim sposobnostima mogu pohađati redovitu školu, ali su u školi zbog svoje "posebnosti" često neprihvaćena i ismijavana, a osobito je to tako u vrijeme puberteta. To je jedan od razloga zbog kojeg mogu imati emocionalne probleme i smetnje u ponašanju. Većina studija upućuje na to da su ta djeca sposobna završiti redovito školovanje, a prema sposobnostima usmjeruju se za zanimanja koja ne traže kreativnost, fleksibilnost i intenzivnu komunikaciju s drugim ljudima. Mnogi samostalno dobro funkcioniraju, mogu se i umiju pobrinuti za osnovne potrebe, no rijetko se uključuju u društvena zbivanja, sklapaju prijateljstva ili ostvaruju uspješne emocionalne veze. Za razliku od autista imaju želju ostvariti prijateljstva i potrebu za dijeljenjem s drugim ljudima, ali nemaju socijalne vještine i ne znaju kako bi to ostvarili.

  Aspergerov poremećaj češći je od autizma. Uzrok i put nastanka toga pervazivnoga razvojnog poremećaja nedovoljno su poznati. Češći je u dječaka. U nekim obiteljima pojavljuju se i autizam i Aspergerov poremećaj što upućuje na mogućnost istog uzroka, a potom nastanka različitih kliničkih slika. No ta hipoteza još uvijek nije dovoljno znanstveno potkrijepljena.

  Rettov sindrom/poremećaj

  Rettov poremećaj pojavljuje se isključivo u djevojčica u dobi od 7. do 18. mjeseca života. Taj pervazivni razvojni poremećaj je neurodegenerativni, a najvjerojatnije ima gensku podlogu. U literaturi se navodi jedna oboljela djevojčica na 15 000 živorođene djece.


  Bolest u početku nalikuje na autizam, međutim, ono po čemu se razlikuju već u samom početku jest da u Rettovaporemećaja postoji normalan razvoj sve do početka bolesti.Potom najčešće dolazi do razdoblja stagnacije u razvoju u dobi od 7. do 18. mjeseca života. Između prve do četvrte godine dolazi do regresije kada dijete postupno gubi postignute vještine i komunikaciju (govor, svrsishodni pokreti rukama zamijenjeni su repetitivnim (ponavljajućim) nesvrsishodnim, za ovaj poremećaj karakteristični su pokreti kao pranje ruku, hod...). Oko 75% te djece ima pridruženu epilepsiju zbog koje redovito uzimaju antiepileptike. Bolest je progresivna i može dovesti do nepokretnosti i demencije. Podaci iz literature su nedovoljni, ali upućuju na to da se ta djeca nadalje psihomotorički ne razvijaju već ostaju na razini rane dječje dobi.

  Dezintegrativni poremećaj u djetinjstvu

  Dezintegrativni poremećaj u djetinjstvu (Hellerov sindrom) pojavljuje se između treće i pete godine života, a prethodi mu posve normalno razdoblje psihomotoričkog razvoja djeteta. Uzrok i nastanak poremećaja su nepoznati, ali se češće nego drugi pervazivni poremećaji povezuje s psihosocijalnim stresom (hospitalizacija, odvajanje od majke, pretrpljeni strah i sl.), no razmatraju se i neurološka oštećenja, upala mozga i moždanih ovojnica, metaboličke i neke druge bolesti.

  Simptomi su slični onima koji se pojavljuju u autizma. Početna faza bolesti često je burna. Dijete postaje hiperaktivno, katkad i agresivno, konfuzno i/ili povučeno. Potom počinje faza u kojoj dolazi do gubitka prije stečenih postignuća u psihomotoričkom razvoju. Govor osiromašuje, a katkad se i posve izgubi. Moguće je i da dijete slabije razumije i teže se izražava. Često se gube socijalne vještine, komunikacija ili adaptivno ponašanje, kontrola crijeva ili mjehura, motoričke vještine, te umijeće i zainteresiranost za igru. Često se pojavljuju ograničeni, stereotipni i repetitivni modeli ponašanja, zanimanja i aktivnosti. Klinička je slika vrlo slična ili čak odgovara autizmu, ali se od njega razlikuje po tome što postoje najmanje dvije godine normalnog razvoja prije nastanka prvih simptoma.

  Atipični autizam

  Dijagnostičku kategoriju atipičnog autizma primjenjujemo kada poremećaj ne zadovoljava kriterije za autizam ili neki drugi pervazivni razvojni poremećaj. U ove djece nalazi se elemenata autizma koji utječu na radno, socijalno ili drugo funkcioniranje djeteta, no svojom jačinom, trajanjem ili brojem ne zadovoljavaju kriterije već opisanih poremećaja.

  Atipični autizam često se dijagnosticira u mentalno retardirane djece i djece s težim razvojnim poremećajem govora koja imaju i autističnih elemenata.

  Terapija/tretman autizma

  Kad bismo govorili o liječenju, to bi značilo da uklanjamo uzroke, što je u autizmu nemoguće jer uzroke ne znamo. Pod terapijom i/ili tretmanom autistične djece razumijevamo uklanjanje nepoželjnih simptoma, pridruženih stanja i odgojno obrazovni proces koji je sam po sebi i terapija. Važno je što ranije prepoznati poteškoće iz područja pervazivnih razvojnih poremećaja. Pravodobnim i dobro odabranim tretmanom moguće je utjecati i promijeniti tijek nekih simptoma. Moguće je zaustaviti negativne procese, donekle preoblikovati nepoželjna ponašanja, te poboljšati socijalizaciju.

  Tijek i prognoza autizma poglavito ovise o težini simptoma. Prognoza je bolja u djece s višim intelektualnim sposobnostima. Pokazalo se da autistična djeca najbolje rezultate postižu kada su uključena u strukturirane, specijalizirane edukacijske programe koji su individualno prilagođeni svakom pojedinom djetetu, a potiču samostalnost i socijalizaciju uz polivalentnu stimulaciju psihomotoričkog razvoja. Takav pristup tretmanu autizma danas je općeprihvaćen. Stručnjaci se slažu da su šanse veće što se autistični poremećaj prije prepozna a dijete pravodobno uključi u odgovarajuću stručni tretman. Zahvaljujući takvim sveobuhvatnim rehabilitacijskim programima, danas sve više autistične djece, a poslije odraslih ljudi ostaje izvan institucija, žive u zajednici, neki se i zapošljavaju te čak i samostalno žive uz podršku specijaliziranih službi.

  Pridružena stanja (epilepsija, anksioznost), nepoželjni simptomi (hiperaktivnost, agresivnost, stereotipije) liječe se lijekovima. Iako su mišljenja struke podijeljena jer nedostaju znanstvene činjenice, postoji dosta pristaša DAN (Defeat Autism Now) programa u tretmanu autizma. Taj program među ostalim podrazumijeva bezglutensku prehranu, redovito uzimanje određenih vitamina, masnih kiselina, detoksikaciju organizma od teških metala, izbjegavanje šećera, nekih drugih vrsta hrane i testiranje na određene skrivene alergene iz hrane. Za daljnji napredak u istraživanju, razumijevanju i pomoći autističnim osobama potrebne su podrška, razumijevanje i nacionalni program liječenja autističnog spektra poremećaja koji provodi šira zajednica.

  Podrška roditeljima krovnih društvenih institucija i udruga, koje okupljaju obitelji autistične djece, olakšava nositi se sa svim teškoćama i izazovima koje pred njih postavljaju odgoj i potrebe autističnog djeteta. Opisani pristup liječenju autizma prepoznat je i prihvaćen kao dobar izbor i u Hrvatskoj. No pred nama je još dug i zahtjevan put kako bismo uspjeli doseći postignuća u tretmanu autizma i primjerenu društvenu skrb za autiste kakvu se može vidjeti u nekim razvijenijim zemljama.

  U Hrvatskoj postoji Udruga za autizam koju čine podružnice Udruga smještenih u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i drugim mjestima. Udruga je članica Svjetske organizacije za autizam. Uspješno djeluje preko svojih savjetovališta i sekcija povezujući roditelje, organizacije, stručnjake i institucije promičući i štiteći prava i potrebe autističnih osoba. Svi podaci lako su dostupni na internetskim stranicama.

 14. #14
  Davor avatar
  Datum pristupanja
  Jan 2004
  Postovi
  8,985

  Početno

  National Autism Association http://www.nationalautismassociation.org je u svojem izvještaju za tisak objavila svoje viđenje CDC-ove studije kojom su željeli potkopati Wakefieldovu studiju iz 2002 i prikazati cijepljenje kao neškodljivim u smislu izazivanja autizma. Press release je ovdje:
  http://www.nationalautismassociation...ress090308.php
  a tko je baš jako znatiželjan može više detalja o tome pronaći ovdje:
  http://www.nationalautismassociation...ess090308a.php

  Ukratko, CDC-u se zamjera da je studiju napravio pogrešno i loše, a zaključak studije nikako ne opovrgava tezu o vezi cjepiva i autizma. U tri točke:
  - CDC se posvetio potrazi za virusima umjesto za okolnostima početka bolesti
  - studija prati djecu od koje je samo manjina korektnog fenotipa, a kontrolna skupina je u potpunosti bila cijepljena
  - promjene u probavnom traktu ne podrazumijevaju da tragovi MMR moraju biti prisutni, jednako kao što se reumatska groznica brzo povuče, ali ostavlja trajne posljedice.

  CDC-u zamjeraju da je u sukobu interesa jer drži patente za proizvodnju cjepiva, a istovremeno je zadužena za sigurnost cjepiva, kao i njihovu promociju. Traže da se studija provede s necijepljenom kontrolnom grupom i da se nadzor sigurnosti cjepiva oduzme iz nadležnosti CDC-a koji je u sukobu interesa.

  To da nešto STVARNO ne štima s cjepivima postalo je jasno i skepticima nakon studije na životinjskom modelu, gdje se sirote majmune napunilo cjepivima do čepa, otprilike koliko dobiju i naša djeca, a siroti majmuni su razvili simptome poput autizma uključujući i gastrointestinalnu patologiju. Vidi detaljnije o studiji: http://www.ageofautism.com/2008/05/sick-monkeys-st.html

  U linkanom press releaseu je linkić na Wakefieldovu studiju iz 2002, http://jcp.bmj.com/cgi/data/55/1/DC1/1 ali linkani fajlić "1" nema ispravnu ekstenziju - zapravo ju nema uopće. Skine se pomoću desnog klika, "save as..." i doda se ekstenzija .pdf

 15. #15

  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  nl
  Postovi
  3,371

  Početno

  ovo sto je gore napisano je u dobroj mjeri zastarjelo

  prema biomedicniskom pristupu autizam je simptom problema sa probavnim traktim, trovanjem metalima i definitivno je ljeciv

  hrvatska i nizozemska tretiraju simptome autizma, jos uvijek se ne bave uzrokom (intotelrancije na hranu, porozna crijeva, nedostatak minerala i vitamina u organizmu, trovanje metalima). tu su jos oxalati (kristali kao bubrezni kamenci jkoji se mogu stvoriti svugdje u tijelu, kod autisticne djece su nadjeni u crijevima, cak i u mozgu), nedostatak kolesterola, intolerancije na hranu i kad djeca jedu hranu koja im ne odgovara lupa ih kao da su se nadrogirali

  testiranje je za sad moguce obaviti samo u par labosa a najjaci je labos i centar u usa http://www.greatplainslaboratory.com/home/

 16. #16

  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  nl
  Postovi
  3,371

  Početno

  mojem je klincu u nekih 9 mjeseci otkako pokusavamo sa biomedicinom, detoxom infracrvenom saunom, suplementima vecina simptoma nestala i vjerovatno ce kroz koj mjesec dijagnoza biti povucena

 17. #17
  mamma Juanita avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  6,286

  Početno

  vezano uz Wakefielda:
  mmr the debate that won't go away
  [quote]Then, earlier this month, Dr Bernardine Healy, former head of the National Institutes of Health, America's medical research agency, told CBS News: "I think that the public health officials have been too quick to dismiss the [autism link to vaccination] hypothesis as irrational." She called for detailed studies of children whose parents believe they have been affected. "I have not seen major studies that focus on 300 kids who got autistic symptoms within a period of a few weeks of the vaccines," she said.

  Healy's comments are significant because she's the first figure from the mainstream medical establishment not to dismiss the link.

  Next month David Kirby, author of the award-winning book Evidence of Harm, will be in London giving a public lecture and addressing the House of Lords about the causes of regressive autism (as opposed to classic autism, which does not involve a sudden loss of speech and other functions).

  The focus of his attention is not MMR but thiomersal, a preservative containing mercury (a known neurotoxin) that is used in some vaccines, including those for flu. (The Department of Health is keen to stress that no children's vaccine in this country has contained thiomersal for the past four years, and when it was formerly used in childhood vaccines it was at levels that were lower than those in the US.)

  "A convergence of events," Kirby says, "has highlighted the importance of research, treatment and identifying the minority of children who may be susceptible to vaccine damage."

  Chief among these convergent events is the case of Hannah Poling, the nine-year-old daughter of neurologist Jon Poling, from Georgia. In July 2000, aged 19 months, she received five different vaccinations, against a total of nine diseases, in one day. Her mother Terry says that when she entered the surgery, she was a bright - even precocious - child. Within 48 hours, she had stopped eating, ceased to respond to speech and become prone to episodes of screaming and fever.

  Hannah Poling's case is part of the Omnibus Autism Proceeding - 5,000 cases of regressive autism being looked at by the US Vaccines Court, a body funded by a 75 cent levy on every vaccine given in the US. In February, the US government agreed compensation for her disabilities, having conceded, out of court, that her condition had been "significantly aggravated" by vaccination.

  Initially, her case didn't appear to be of widespread significance because she was found to have a dysfunction of the mitochondria, the "batteries" in our cells that produce energy essential for normal functioning. This abnormality made her an unsuitable test case in any legal proceedings.

  But then the next child under consideration as a test case was found to have a similar weakness, raising the possibility that a small minority of children may, because of a genetic predisposition, be more susceptible to the damaging side-effects of vaccination.

  "It now looks as if 20 per cent of children with regressive autism may have this weakness; some are saying 65 per cent," says Kirby. "The cause of this weakness could be genetic or environmental."


  The last point is crucial. Jon Poling, Hannah's father, believes two triggers are needed before a child becomes severely ill: possibly, an early vaccination which might compromise a child's metabolic system, then a later one which results in symptoms. There are various theories why this might be so. According to David Kirby, even trace elements of mercury and aluminium (also used in vaccines) might damage the mitochondria and could be passed from mother to foetus.

  The actor Jim Carrey and his wife Jenny McCarthy believe that McCarthy's son, Evan, was "vaccine-damaged" four years ago, aged two. "In the Eighties. children received only 10 vaccines by age five, whereas today they are given 36 immunisations, most of them by age two," says McCarthy. "With billions of pharmaceutical dollars, could it be possible that the vaccine programme is becoming more of a profit engine then a means of prevention?" On June 4 they will be leading a march in Washington DC, waving banners saying "Too many. Too soon."

  To date there has been no successful legal challenge to MMR in the UK. There is a Vaccine Damage Payments Unit which was set up in 1979, following concerns that the whooping cough (pertussis) vaccine could cause brain damage (the vaccine has since been changed).
  However, compensation is capped at

 18. #18
  Arwen avatar
  Datum pristupanja
  Sep 2005
  Postovi
  1,318

  Početno

  Citiraj stray_cat prvotno napisa
  mojem je klincu u nekih 9 mjeseci otkako pokusavamo sa biomedicinom, detoxom infracrvenom saunom, suplementima vecina simptoma nestala i vjerovatno ce kroz koj mjesec dijagnoza biti povucena
  molim te možeš li mi napisati nešto više o tome

 19. #19
  Davor avatar
  Datum pristupanja
  Jan 2004
  Postovi
  8,985

  Početno

  Zanimljiva je suluda učestalost autizma među doseljenicima iz Somalije u Minnesoti. Spominje se čak jedno dijete od 28, a zvaničnici daju jako zanimljiva "objašnjenja". Mislim da je dobro pratiti razvoj situacije.

 20. #20

 21. #21
  Davor avatar
  Datum pristupanja
  Jan 2004
  Postovi
  8,985

  Početno

  Zelena glina pomaže kod detoksikacije: Battle Autism with Bentonite Clay

 22. #22

  Datum pristupanja
  Mar 2010
  Lokacija
  erdut
  Postovi
  108

  Početno

  ja sam procitala svu mogucu literaturu o autizmu nazalost nijedna nemoze puno pomoci jer oni su tako razliciti jedino sto pomaze to je ogromna ljubav trud i strpljenje.najvise boli sto u osijeku nema tretmana za nasu dijecu s autizmom i prepusteni smo sami sebi...meni su "preporucili" u svim ustanovama da se borim dok mogu a onda da ga se odreknem kao da je dijete predmet...okrutni su sa svima s posebnim potrebama ali autizam je posebno neshvacen

 23. #23
  Medenko

  Početno Molim informacije

  Da li je tko koristio ovu vrstu liječenja?

  http://www.xcell-center.com/treatmen...ral-palsy.aspx

  Ima lit e kakva saznanja a posebno iskustva o tome?
  Hvala
  Pozdrav

 24. #24

  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  nl
  Postovi
  3,371

  Početno

  imas po netu natpisa di se starci kunu u oporavak preko noci ali imas i natpisa di pise da su se djeci znali pojaviti tumori nakon terapije

  imam osjecaj da je previse eksperimentalna i nepotvrdjena metoda

 25. #25
  enela avatar
  Datum pristupanja
  Jun 2006
  Lokacija
  Midsomer
  Postovi
  2,844

  Početno

  Upravo sam gledala film o dječaku s autizmom i njegovom psu. Piše da je sniman prema istinitom događaju.
  http://landofpuregold.wordpress.com/...c-best-friend/ na linku se moze odgledati cijeli film.

 26. #26
  little duck avatar
  Datum pristupanja
  Oct 2007
  Postovi
  325

  Početno

  Prekrasno... bas onako pravo-majcinski...
  http://3.bp.blogspot.com/-bR2FK20t-9...somuchmore.jpg

 27. #27
  zmea avatar
  Datum pristupanja
  Apr 2011
  Lokacija
  Vž županija
  Postovi
  52

  Početno

  Odlična knjiga koju čitam po preporuci liječnice je "Senzorna integracija iz dana u dan".Mnogo toga mi je jasnije.

 28. #28

  Datum pristupanja
  Nov 2009
  Postovi
  3,519

  Početno

  Citiraj zmea prvotno napisa Vidi poruku
  Odlična knjiga koju čitam po preporuci liječnice je "Senzorna integracija iz dana u dan".Mnogo toga mi je jasnije.
  Knjiga je odličan priručnik za roditelje (a i stručnjake), ali samo ako se kombinira sa senzornom terapijom uz nadzor stručnjaka. Samo stručnjak koji se time bavi može odrediti što je točno "smrdano" u djetetovom senzornom sustavu, na čemu treba raditi i kako treba raditi.

 29. #29

  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  nl
  Postovi
  3,371

  Početno

  Citiraj Medenko prvotno napisa Vidi poruku
  Da li je tko koristio ovu vrstu liječenja?

  http://www.xcell-center.com/treatmen...ral-palsy.aspx

  Ima lit e kakva saznanja a posebno iskustva o tome?
  Hvala

  Pozdrav

  prije nekih mjesec dana centar u njemackoj koji je radio xcell je zatvoren i svi smo samo obavijesteni da vise ne rade, bez objasnjenja kako i zbog cega

 30. #30

  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  nl
  Postovi
  3,371

  Početno

  Citiraj rehab prvotno napisa Vidi poruku
  Knjiga je odličan priručnik za roditelje (a i stručnjake), ali samo ako se kombinira sa senzornom terapijom uz nadzor stručnjaka. Samo stručnjak koji se time bavi može odrediti što je točno "smrdano" u djetetovom senzornom sustavu, na čemu treba raditi i kako treba raditi.
  mi imamo doma floor time coach koja je sensory integration terapeut i ima 20-ak godina iskustva. ona dolazi oko 9 mjeseci i neke stvari otkrica iz dana u dan. sensory integration disorder isto kao i autizam mogu biti vrlo dinamicni i vrlo promjenjivi poremecaji pa u principu svaki dijangozu na neki nacin treba uzeti sa rezervom i stvarno se educirati i pratiti i sam razvoj i regresije

 31. #31

  Datum pristupanja
  Nov 2009
  Postovi
  3,519

  Početno

  Citiraj stray_cat prvotno napisa Vidi poruku
  mi imamo doma floor time coach koja je sensory integration terapeut i ima 20-ak godina iskustva. ona dolazi oko 9 mjeseci i neke stvari otkrica iz dana u dan. sensory integration disorder isto kao i autizam mogu biti vrlo dinamicni i vrlo promjenjivi poremecaji pa u principu svaki dijangozu na neki nacin treba uzeti sa rezervom i stvarno se educirati i pratiti i sam razvoj i regresije
  Odlično, drago mi je da ste našli senzornog terapeuta koji radi i floor time, mislim da je to stvarno najbolja moguća kombinacija za tretiranje autizma. Zapravo, mišljenja sam da floor time ni ne može dovoljno dobro raditi netko tko nije obučen za senzornu terapiju, jer je prvi korak u floor time-u samoregulacija, a ona se ne može postići dok senzorni sustav nije sređen.

 32. #32
  mrgica avatar
  Datum pristupanja
  Feb 2012
  Postovi
  174

  Početno

  Citiraj zmea prvotno napisa Vidi poruku
  Odlična knjiga koju čitam po preporuci liječnice je "Senzorna integracija iz dana u dan".Mnogo toga mi je jasnije.
  I još jedna odlična: Dijete s posebnim potrebama
  Stanley I. Greenspan, Selena Wieder

  Apsolutno sve je u njoj obuhvaćeno: Dijagnoze, primjeri djece, načine na koji bi se trebalo raditi s njima, floor time, opisani su sve vrste problema s kojima se susreću roditelji djece s pp. Ćak su obuhvaćeni problemi u obitelji zbog takve djece.
  Uglavnom ja se knjigom oduševila!!!

  P.S. pročitala sam i "" senzorna integracija iz dana u dan "" i također je super knjiga.
  Posljednje uređivanje od mrgica : 04.03.2012. at 16:55

 33. #33
  mrgica avatar
  Datum pristupanja
  Feb 2012
  Postovi
  174

  Početno

  Citiraj mrgica prvotno napisa Vidi poruku
  I još jedna odlična: Dijete s posebnim potrebama
  Stanley I. Greenspan, Selena Wieder

  Apsolutno sve je u njoj obuhvaćeno: Dijagnoze, primjeri djece, načine na koji bi se trebalo raditi s njima, floor time, opisani su sve vrste problema s kojima se susreću roditelji djece s pp. Ćak su obuhvaćeni problemi u obitelji zbog takve djece.
  Uglavnom ja se knjigom oduševila!!!

  P.S. pročitala sam i "" senzorna integracija iz dana u dan "" i također je super knjiga.
  i još nešto, pošto mi nemamo terapeuta koji nam dolazi doma, al zato idemo na senzoriku jednom tjedno na Goljak, ova knjiga nam je pomogla da shvatim u potpunosti o čemu se tu zapravo radi, jel od terapeuta i nismo dobili baš neka lako shvatljiva objašnjenja, a isto tako da i mi u našem domu vidimo kako možemo pružiti djtetu neke od senzornih podražaja koje ono treba ( naravno u dogovoru sa SI terapeutom ).

 34. #34
  Dalmašica avatar
  Datum pristupanja
  Mar 2012
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  24

  Početno

  Kao stručnjak koji u ovom području ima iskustva, htjela bih prvenstveno reći da znam koliko je roditeljima se teško pomiriti s dijagnozom i činjenicom da im dijete ima poremećaj iz autističnom spektra, ali naposljetku se pomire s time i za svoje dijete žele sve najbolje. Zato me ljuti što je netko gore naveo da je autizam izlječiv i da simptomi mogu nestati, nažalost to nije istina, premda bi mi bilo draže da je. Naime, autizam je doživotno stanje, međutim uz rad s djetetom i pravilne programe ali i bezuvjetnu ljubav roditelja dijete može napredovati ,može steći vještine koje su mu potrebne u svakodnevnom životu. Eto toliko od mene

 35. #35

  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  nl
  Postovi
  3,371

  Početno

  Citiraj Dalmašica prvotno napisa Vidi poruku
  Kao stručnjak koji u ovom području ima iskustva, htjela bih prvenstveno reći da znam koliko je roditeljima se teško pomiriti s dijagnozom i činjenicom da im dijete ima poremećaj iz autističnom spektra, ali naposljetku se pomire s time i za svoje dijete žele sve najbolje. Zato me ljuti što je netko gore naveo da je autizam izlječiv i da simptomi mogu nestati, nažalost to nije istina, premda bi mi bilo draže da je. Naime, autizam je doživotno stanje, međutim uz rad s djetetom i pravilne programe ali i bezuvjetnu ljubav roditelja dijete može napredovati ,može steći vještine koje su mu potrebne u svakodnevnom životu. Eto toliko od mene
  tek sada sam ovo vidila

  dobar dio struke jos uvijek ne razmislja o tome odakle autisticno ponasanje (kao simptom) dolazi.

  postoji nekoliko okidaca koji mogu pokrenuti autizam (uz odgovarajucu genetiku ali nije nuzna)

  oralna upotreba antibiotika proizvodi modele sa poroznim crijevima i vuce candidu

  model cjepiva ima 2 osnovne kategorije, metali koji su konzervans u cjepivima i sami virusi koji se cjepivima injektiraju u tijelo. aktivni virusi uzrokuju slabu prokrvljanost mozga i ta se djeca ponasaju kao da su non stop na gripi (zbog toga djeca sa aids-om cesto imaju i simptome autizma, upravo zbog aktivnih virusa)

  i model alergije i intolerancije na hranu

  autizam je u biti "izljeciv" a kod neizljecivih se moze napraviti cuda uz odgovarajucu terapiju.

  bonus uz autizam ide da 80% parova to ne prezivi, raspadnu se. ljudi sa NT djecom vas polako ali sigurno pocinju izbjegavati sto je dijete vece. ne vele uzalud da uz dijete sa dijagnozom autizam cijela obitelj ima autizam

 36. #36
  mrgica avatar
  Datum pristupanja
  Feb 2012
  Postovi
  174

  Početno

  Citiraj Davor prvotno napisa Vidi poruku
  Zelena glina pomaže kod detoksikacije: Battle Autism with Bentonite Clay
  S obzirom da sam u ovom članku vidjela da se treba jako paziti na odabir pravog proizvođača gline,
  a htjela bi probati sa glinom, može li mi netko preporučiti nekog proizvođaća i naziv proizvoda!!

  P.S. jel to netko probao, zanimaju me također iskustva!!!

 37. #37
  Evitta avatar
  Datum pristupanja
  Jan 2007
  Postovi
  386

  Početno

  stray cat imas pp

 38. #38
  Zuska avatar
  Datum pristupanja
  Jul 2012
  Lokacija
  terra magica
  Postovi
  4,094

  Početno

  Zanimljiv članak: Why is autism on the rise?

 39. #39

  Datum pristupanja
  Aug 2006
  Lokacija
  Tamo gdje svijetli mali žižak...
  Postovi
  1,123

  Početno

  stray_cat, nešto sam pratila zadnje vrijeme, pa sam se sjetila tebe i tvog dečka, pa da te pitam.


  Da li si u istraživanju toksikacija došla do MTHFR problematike? Jeste li radili testiranje na MTHFR mutacije?

 40. #40
  Jesen u meni avatar
  Datum pristupanja
  Sep 2012
  Lokacija
  Negdje iznad duge
  Postovi
  640

  Početno

  Ima li tko kontakt stray_cat. Već nekoliko godina nije aktivna na forumu, a vidim da je čuda napravila sa svojim djetetom. S obzirom na to da i moje dijete ima autizam, voljela bih stupiti u kontakt s njom. Može info u inbox. Hvala.

 41. #41
  jelena.O avatar
  Datum pristupanja
  May 2008
  Lokacija
  ZAGREB-ŠPANSKO
  Postovi
  34,447

  Početno

  da nema je, ali ona ne živi u HR pa možda neke stvari nije moguće tu provesti

 42. #42

  Datum pristupanja
  Oct 2009
  Lokacija
  nl
  Postovi
  654

  Početno

  imas pp, nadam se da se stray nece ljutiti

 43. #43
  MBee avatar
  Datum pristupanja
  Dec 2005
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  1,913

  Početno

  Ako si na FB možeš ju tamo kontaktirati. Uz napomenu da se ona strogo ograničila na alternativne pristupe.

 44. #44
  jelena.O avatar
  Datum pristupanja
  May 2008
  Lokacija
  ZAGREB-ŠPANSKO
  Postovi
  34,447

  Početno

  MBee kako cura?

 45. #45
  MBee avatar
  Datum pristupanja
  Dec 2005
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  1,913

  Početno

  Super! Sad je 6. razred redovne škole, puno učimo i radimo tako da uspjeh ne izostaje. Živimo neku "imitaciju života", ali tako nam je grah pao.

 46. #46
  jelena.O avatar
  Datum pristupanja
  May 2008
  Lokacija
  ZAGREB-ŠPANSKO
  Postovi
  34,447

  Početno

  Ima još uvijek asistenta?

 47. #47
  MBee avatar
  Datum pristupanja
  Dec 2005
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  1,913

  Početno

  Ima, tj. dijelimo ga s još jednim učenikom u spektru.

Pravila pisanja postova

 • Ne možete otvoriti novu temu
 • Ne možete ostaviti odgovor
 • Ne možete stavljati privitke
 • Ne možete uređivati svoje postove
 •