Budući da mi nismo educirane za davanje savjeta o lijekovima, molimo vas da prilikom dobivanja terapije svakako napomenete liječniku da dojite kako bi vam prepisao lijek koji je kompatibilan s dojenjem.

Ako ni liječnici nisu sigurni, uputite ih na Zavod za farmakologiju sa čijih stranica prepisujemo:

Informacije o lijekovima, te lijekovima u trudnoći i dojenju ne daju se telefonskim putem, osim liječnicima. Potrebno je doći u ambulantu (s uputnicom) gdje se na temelju uvida u medicinsku dokumentaciju, razgovora s bolesnikom i kliničkog pregleda daje kliničko-farmakološko mišljenje.