Stranica 1 od 3 123 PosljednjePosljednje
Pokazuje rezultate 1 do 50 od 147

Tema: Ugovor o djelu i autorskom djelu u osnovici primanja

 1. #1

  Datum pristupanja
  Oct 2008
  Lokacija
  Split
  Postovi
  18

  Početno Ugovor o djelu i autorskom djelu u osnovici primanja

  Drage trudnice,

  znate li da primanja koja se ostvare po ugovoru o djelu ulaze u osnovicu primanja za delimitirane rodiljne naknade za prvih 6 mjeseci djeteta ( i onih 45 dana prije) ? Obračunavaju se čak i ako ste to radile honorarno, uz svoju plaću te se ravnopravno dodaju u osnovicu.
  Htjela sam to napisati jer sam bijesna zbog činjenice da nekoliko mojih kolegica to nije znalo te je primalo manje naknade. Meni je službenica na šalteru slučajno rekla i ludilo!

  Pitanje: zna li netko ulaze li u to i autorski honorari ( budući se na njih ne plaća doprinos za zdravstveno ). Moji u Splitu u pravnoj službi još prebiru po papirima jer sam ja prva koja ih to traži. U Zagrebu mi na šalteru rekla gospođa da ulaze i autorski.

  Ima li neka od vas možda iskustvo?

  :/

 2. #2
  Administratorica puntica avatar
  Datum pristupanja
  Jun 2008
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  6,634

  Početno

  ja nisam znala

  ali sam to bila iskoristila za kredit, i nisu gledali dali je autorski ili o djelu, samo koliki je iznos...pa mpžda je i tu tako (to je kao za povrat poreza, sve ti dođe na isto...)

 3. #3
  @n@ avatar
  Datum pristupanja
  May 2006
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  1,984

  Početno

  ??? Ajme ubićusesadodmah!!!

 4. #4

  Datum pristupanja
  Jul 2008
  Postovi
  55

  Početno

  Super informacija :D
  Pitanje: ako imam npr. svojih 6 plaća i jedan honorar, da li se u tom slučaju prosjek računa kao zbroj svih isplata/6 ili zbroj svih isplata/7 :? Nadam se da je zbroj/6 jer ako je zbroj/7 onda ta isplata po ugovoru o djelu (ako je manja od prosjeka redovne plaće) ruši cijeli prosjek.
  Gdje se to može provjeriti?

 5. #5
  Osoblje foruma mamma san avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  10,967

  Početno

  Moram priznati da mi je to prva informacija. :/

  U ponedjeljak ću ovo provjeriti pa se javim.

 6. #6
  @n@ avatar
  Datum pristupanja
  May 2006
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  1,984

  Početno

  Dream, ništa se ne računa kako si ti navela. Nema nikakvog iznos-a/6 ili iznos-a/7, nego se ukupni isplaćeni iznos u mjesecu dijeli sa ukupnim brojem odrađenih sati u tom mjesecu.

 7. #7

  Datum pristupanja
  Oct 2008
  Lokacija
  Split
  Postovi
  18

  Početno

  meni je isto računalo na 6 mjeseci, tj. honorar ukupni podijelila sa 6 i taj iznos dodala onome od plaća ( konkretno imala 2000,00 , ispada 333,00 kn mjesečno i to mi se dodaje na osnovicu.) Za autorski još ne znam šta će pravna služba odlučit.
  Moja prijateljica nije znala da je imala to pravo, mali joj ima 3 mjeseca i sada je otišla da joj naprave korekciju izračuna osnovice. Kažu da će dobiti zaostatke. Ne znam do kada je zastara...

  Pozdrav!


  Fight for your rights!

 8. #8
  @n@ avatar
  Datum pristupanja
  May 2006
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  1,984

  Početno

  Ako je tako, onda bih možda i ja mogla tražiti naknadnu korekciju. Baš ste mi ulile nadu.
  Koji papiri im trebaju za to?

 9. #9
  Inda_os avatar
  Datum pristupanja
  Jun 2008
  Lokacija
  Osijek
  Postovi
  598

  Početno

  Ovo bi bilo :D ako je istinito!

 10. #10

  Datum pristupanja
  Oct 2008
  Lokacija
  Split
  Postovi
  18

  Početno

  meni trazilo:
  - R1 obrasac ili potvrdu o plaći
  - ugovor/i
  - potvrdu o prestanku ugovora ( ao se vidi u ugovoru do kada se trebao obaviti posao, nije trebala)
  - ispisi s banke o uplaćenim iznosima

  Sigurna sam za ugovor o djelu da je tocno ! Za korekciju treba napisati zahtjev tip " nisam znala pa sad molim da mi uključite i to u osnovicu...", to ide pravnoj službi, malo se odužui ali imaš pravo dobit sve od datuma otvaranja rodiljnog.

  8)

 11. #11
  Osoblje foruma mamma san avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  10,967

  Početno

  Razgovarala sam sa HZZO. I ovako stoje stvari:

  SAMO AKO se radi o zaposlenoj trudnici / rodilji (temeljem ugovora o radu na određeno odnosno neodređeno vrijeme) IZNIMNO se priznaju i primanja po drugim dohocima (prema Zakonu o porezu na dohodak, a npr. ugovori o djelu, autorski honorari) koji su isplaćeni u mjesecima za koje se donosi potvrda o primanju na ER-1 obrazac.

  Ovo pravo je regulirano člankom 100., stavkom 7. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osguranja koji kaže:

  " Iznimno, u osnovicu za naknadu plaće iz stavka 1. ovog članka, kada se naknada plaće isplaćuje na teret sredstava Zavoda ili državnog proračuna, uračunavaju se i primitci od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak, a koji čine osnovu za obračun doprinosa u skladu s propisima o doprinosima za obvezna osiguranja ako su ti primitci isplaćeni u navedenom šestomjesečnom razdoblju."

  Također, rečeno mi je da trudnica / rodilja treba uz ostalu dokumentaciju i priložiti Potvrdu o isplaćenim drugim dohotcima, uplaćenim porezima i prirezima koju joj izdaje poslodavac kod kojeg je obavljala poslove temeljem ugovora o djelu, autorskog honorara i sl.

  I na kraju, moram reći da mi je apsolutno grozno da je ovo pravo skoro pa nepoznato, ne samo nama i vama, već i osobama koje rade na info pultovima i telefonima u HZZO-u. Jer i ja sam taj odgovor dobila od ovlašenih osoba nakon početne nevjerice i provjere kod drugih.

 12. #12
  Osoblje foruma mamma san avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  10,967

  Početno

  Nadalje, člankom 106., stavkom 2. i 4., gore navedenom Pravilnika definirana je i dokumentacija:

  Članak 106.

  Kad obračun i isplatu naknade plaće, koja tereti sredstva Zavoda, obavlja poslodavac u skladu s člankom 33. stavkom 3. i 4. Zakona, naknadu plaće obračunava od osnovice za naknadu utvređene prema članku 100. stavku 1. do 7. ovog Pravilnika, neovisno da li eje osiguranik u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće ostvario primitke od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak.

  U slučaju kad je osiguraniku naknada plaće obračunata i isplaćena od osnovice za naknadu iz stavka 1. ovog članka, osiguranik ima pravo podnijeti pisani zahtjev Zavodu za priznavanje prava i na dio naknade plaće pripadajući osnovom primitka od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak.

  Pripadajući dio naknade plaće koja tereti sredstva Zavoda, a koja je obračunata prema stavku 2. ovog članka, Zavod isplaćuje naposredno osiguraniku, s time d uskupno isplaćena naknada plaće ne može iznositi više od najvišeg iznosa naknade plaće utvrđene u skladu s člankom 46. stavkom 3. Zakona.

  Uz pisani zahtjev iz stavka 2. ovog članka, osiguranik je obvezan priložiti ugovor o djelu ili drugi pravni akt o stjecanju primtka od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak i potvrdu pravne ili fizičke osobe o isplaćenim primitcima koje je osiguranik ostvario u posljednjih pest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi koje se stječe pravo na naknadu uz naznaku iznosa i datuma isplate."
  Dakle, temelje ovog, a u svrhu priznavanja DRUGOG DOHOTKA, potrebno je priložiti:

  1. Ugovor(e) o djelu / autorskom honoraru i sl.
  2. Potvrdu o isplaćenim drugim dohocima, uplaćenim porezima i prirezima
  3. evetnualno neku drugu potvrdu o isplaćenim iznosima uz naznaku datuma isplate i iznosa.


  Ne zaboraviti i ER-1 obrazac sa potvrdama o isplaćenim plaćama sa osnove ugovora o radu.

 13. #13

  Datum pristupanja
  Oct 2008
  Lokacija
  Split
  Postovi
  18

  Početno

  Draga mamma san,

  hvala na ovom linku na Pravilnik. Izgleda da onda stvarno imamo pravo mi koje radimo "sa strane" ostvariti pravo na te iznose, pa i na autorske honorare ( ako sam dobro isčitala ovaj Pravilnik ).

  A kaže i članak 101. :" ...kada je osnovica za naknadu utvrđena na osnovi pogrješnih i nepotpunih podataka , osiguranik ima pravo tražiti ponovno utvrđivanje osnovice za naknadu plaće i pripadajući iznos naknade plaće od tako utvrđene onovice za naknadu plaće".

  Dake, za Anu koja je pitala može li naknadno ostvariti ovo pravo- evo odgovora.

  Pozdrav svima i sretno s ostvarivanjem svojih prava!

  P.S.: ako nekome pomaže, ja sam tu informaciju dobila na Hzzo-u u Zagrebu- Gundulićeva.

 14. #14

  Datum pristupanja
  Jul 2008
  Postovi
  55

  Početno

  Citiraj mamma san prvotno napisa

  Pripadajući dio naknade plaće koja tereti sredstva Zavoda, a koja je obračunata prema stavku 2. ovog članka, Zavod isplaćuje naposredno osiguraniku, s time d uskupno isplaćena naknada plaće ne može iznositi više od najvišeg iznosa naknade plaće utvrđene u skladu s člankom 46. stavkom 3. Zakona.

  Uz pisani zahtjev iz stavka 2. ovog članka, osiguranik je obvezan priložiti ugovor o djelu ili drugi pravni akt o stjecanju primtka od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak i potvrdu pravne ili fizičke osobe o isplaćenim primitcima koje je osiguranik ostvario u posljednjih pest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi koje se stječe pravo na naknadu uz naznaku iznosa i datuma isplate."

  [/i]

  Dakle, temelje ovog, a u svrhu priznavanja DRUGOG DOHOTKA, potrebno je priložiti:

  1. Ugovor(e) o djelu / autorskom honoraru i sl.
  2. Potvrdu o isplaćenim drugim dohocima, uplaćenim porezima i prirezima
  3. evetnualno neku drugu potvrdu o isplaćenim iznosima uz naznaku datuma isplate i iznosa.
  mamma san hvala ti puno na trudu.

  Nešto mi nije bilo jasno pa sam malo kopala pa da stavim i ovdje što sam iskopala
  Ovo boldano:
  "uskupno isplaćena naknada plaće ne može iznositi više od najvišeg iznosa naknade plaće utvrđene u skladu s člankom 46. stavkom 3. Zakona." VIŠE NE VRIJEDI!
  U tom Zakonu čl. 46 (odnosi se na Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju od 24. listopada 2006) piše
  "Članak 46.
  Naknada plaće ne može biti niža od 70% osnovice za naknadu, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano, s time da kao mjesečni iznos za puno radno vrijeme ne može biti manja od 25% od proračunske osnovice.
  Naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu:
  1. za vrijeme bolovanja zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu,
  2. za vrijeme bolovanja zbog bolesti i komplikacija u svezi s trudnoćom i porođajem,
  3. za vrijeme korištenja obveznoga rodiljnog dopusta,
  4. za vrijeme njege oboljelog djeteta mlađeg od tri godine života,
  5. za vrijeme bolovanja zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osobe,
  6. za vrijeme dok je osiguranik izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini.
  Visinu naknade plaće koja se isplaćuje na teret sredstava Zavoda utvrđuje Zavod, s time da najviši mjesečni iznos naknade plaće obračunate prema odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona ne može iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28%."
  ,

  ali je 12. listopada 2007 taj članak izmijenjen:
  " U Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 85/06., 105/06., 118/06. i 77/07.) u članku 46. stavku 3. iza postotka: "28%" stavlja se zarez i dodaju riječi: "osim za naknade plaće iz stavka 2. točke 3. ovoga članka". "
  To je vezano uz delimitiranje od 1.1.2008.

  Ono što mi nije jasno je ovo drugo boldano
  "potvrdu pravne ili fizičke osobe o isplaćenim primitcima koje je osiguranik ostvario u posljednjih pest mjeseci prije mjeseca"
  Da li to znači da gledaju plaće zadnjih 6 mjeseci, a ove isplate po ugovoru o djelu zadnjih 5?

  I još samo jedno pitanje, da li pod
  "2. Potvrdu o isplaćenim drugim dohocima, uplaćenim porezima i prirezima "
  može ući i potvrda o isplaćenom bonusu (koji je bio kroz dionice firme) jer moja firma i na taj oblik bonusa uredno plati i poreze i doprinose, a ja imam ugovor s firmom o dodjeljivanju dionica.

  Hvala unaprijed

 15. #15
  Inda_os avatar
  Datum pristupanja
  Jun 2008
  Lokacija
  Osijek
  Postovi
  598

  Početno

  Citiraj Dream_ prvotno napisa
  "potvrdu pravne ili fizičke osobe o isplaćenim primitcima koje je osiguranik ostvario u posljednjih pest mjeseci prije mjeseca"
  Da, i ja sam se pitala da li pest znači pet ili šest .

 16. #16
  Osoblje foruma mamma san avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  10,967

  Početno

  Citiraj Inda_os prvotno napisa
  Citiraj Dream_ prvotno napisa
  "potvrdu pravne ili fizičke osobe o isplaćenim primitcima koje je osiguranik ostvario u posljednjih pest mjeseci prije mjeseca"
  Da, i ja sam se pitala da li pest znači pet ili šest .
  ŠEST.

  Uvijek se gleda zadnjih šest mjeseci.

 17. #17
  Osoblje foruma mamma san avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  10,967

  Početno

  Citiraj Dream_ prvotno napisa


  mamma san hvala ti puno na trudu.

  Nešto mi nije bilo jasno pa sam malo kopala pa da stavim i ovdje što sam iskopala
  Ovo boldano:
  "uskupno isplaćena naknada plaće ne može iznositi više od najvišeg iznosa naknade plaće utvrđene u skladu s člankom 46. stavkom 3. Zakona." VIŠE NE VRIJEDI! Dream_ ovo je kriva informacija i nije istina to što si napisala. Jer ova odredba je samo NADOPUNJEN sa ovim što si dolje napisala, odnosno delimitirana je rodiljna naknada.

  U tom Zakonu čl. 46 (odnosi se na Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju od 24. listopada 2006) piše
  "Članak 46.
  Naknada plaće ne može biti niža od 70% osnovice za naknadu, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano, s time da kao mjesečni iznos za puno radno vrijeme ne može biti manja od 25% od proračunske osnovice.
  Naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu:
  1. za vrijeme bolovanja zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu,
  2. za vrijeme bolovanja zbog bolesti i komplikacija u svezi s trudnoćom i porođajem,
  3. za vrijeme korištenja obveznoga rodiljnog dopusta,
  4. za vrijeme njege oboljelog djeteta mlađeg od tri godine života,
  5. za vrijeme bolovanja zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osobe,
  6. za vrijeme dok je osiguranik izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini.
  Visinu naknade plaće koja se isplaćuje na teret sredstava Zavoda utvrđuje Zavod, s time da najviši mjesečni iznos naknade plaće obračunate prema odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona ne može iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28%."
  ,

  ali je 12. listopada 2007 taj članak izmijenjen:
  " U Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 85/06., 105/06., 118/06. i 77/07.) u članku 46. stavku 3. iza postotka: "28%" stavlja se zarez i dodaju riječi: "osim za naknade plaće iz stavka 2. točke 3. ovoga članka". "
  To je vezano uz delimitiranje od 1.1.2008.
  Ono što mi nije jasno je ovo drugo boldano
  "potvrdu pravne ili fizičke osobe o isplaćenim primitcima koje je osiguranik ostvario u posljednjih ŠEST mjeseci prije mjeseca"
  Da li to znači da gledaju plaće zadnjih 6 mjeseci, a ove isplate po ugovoru o djelu zadnjih 5?

  I još samo jedno pitanje, da li pod
  "2. Potvrdu o isplaćenim drugim dohocima, uplaćenim porezima i prirezima "
  može ući i potvrda o isplaćenom bonusu (koji je bio kroz dionice firme) jer moja firma i na taj oblik bonusa uredno plati i poreze i doprinose, a ja imam ugovor s firmom o dodjeljivanju dionica.

  Isplata bonusa u okviru dionica, vjerovatno će se tretirati kao isplata plaće u naravi i biti će obračunati svi doprinosi i porezi i prirezi kao i kod plaće. Pretpostavljam da bi mogli prihvatiti, ali nisam sigurna. :/
  Hvala unaprijed

 18. #18

  Datum pristupanja
  Jul 2008
  Postovi
  55

  Početno

  Citiraj mamma san prvotno napisa
  Dream_ ovo je kriva informacija i nije istina ...
  Sorry, ja sam to tako laički povezala!
  Ma ovo me jako zainteresiralo, jer se kod mene radi o dosta velikim ciframa ...

 19. #19

  Datum pristupanja
  Oct 2008
  Lokacija
  Split
  Postovi
  18

  Početno

  drage moje žene,

  ne uzrujavajte se, ja sam jutros bila na Zavodu. Moj pravnica iz Splita je kontaktirala direkciju u Zagreb i sve će biti pozitivno riješeno. Malo ih je uhvatila panika kako to ne znaju, ali na kraju je ispalo da sam bila u pravo i da po zakonu imamo to pravo. Dakle, SIGURNO IMAMO PRAVO NA UGOVOR O DJELU I AUTORSKI DOBITI DODATAK NA OSNOVICU OD PLAĆE !

  Budući je delimitirano, to može biti koliko god ste zaradile u tih 6 mjeseci prije nego je nastupilo bolovanje podijeljeno sa 6. Računa se prosjek.
  Također je mojoj prijateljici napravilo korekciju jer je za to pravo saznala tek u 3. mjesecu života djeteta. Dobit će zaostatke.

  Eto, uživajte!
  Ja idem slavit!
  :D :D :D

 20. #20
  Inda_os avatar
  Datum pristupanja
  Jun 2008
  Lokacija
  Osijek
  Postovi
  598

  Početno

  Ja sam danas nazvala HZZO u Osijeku u vezi ugovora o djelu i ne znaju za ovu mogućnost i uvjeravaju me da nisam u pravu. Citirala sam zakon ali gospođa na telefonu ne odustaje od svoje tvrdnje.
  Zašto kod nas ostvarenje prava uvijek mora biti borba .

  Pomagajte, što da radim?

 21. #21
  Osoblje foruma mamma san avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  10,967

  Početno

  Citiraj Inda_os prvotno napisa
  Ja sam danas nazvala HZZO u Osijeku u vezi ugovora o djelu i ne znaju za ovu mogućnost i uvjeravaju me da nisam u pravu. Citirala sam zakon ali gospođa na telefonu ne odustaje od svoje tvrdnje.
  Zašto kod nas ostvarenje prava uvijek mora biti borba .

  Pomagajte, što da radim?
  Neka nazovu na odjel obveznog osiguranja HZZO Zagreb.

  Ako će raditi probleme i dalje, ti nazovi u Zagreb i inzistiraj na provedbi svojeg prava u Osijeku.

 22. #22

  Datum pristupanja
  Jul 2008
  Postovi
  55

  Početno

  Ja sam kontaktirala HZZO u ZG, pravnu službu. Nisu se ništa čudili i jedna jako ljubazna žena je uzela moj broj telefona da mi se javi kada nešto provjeri.
  Na žalost, ja moj dodatni honorar ne mogu ubaciti u izračun naknade, jer je ostvaren prema Ugovoru o autorskom djelu na koji je plaćen porez na dohodak, ali ne i doprinosi

 23. #23

  Datum pristupanja
  Oct 2008
  Lokacija
  Split
  Postovi
  18

  Početno

  Draga Dream, to sam i ja mislila ali pogledaj...

  "Uz pisani zahtjev iz stavka 2. ovog članka, osiguranik je obvezan priložiti ugovor o djelu ili drugi pravni akt o stjecanju primtka od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak i potvrdu pravne ili fizičke osobe o isplaćenim primitcima koje je osiguranik ostvario u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi koje se stječe pravo na naknadu uz naznaku iznosa i datuma isplate."

  Mislim da imamo pravo...

 24. #24
  Osoblje foruma mamma san avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  10,967

  Početno

  Ja se isto nadam da imaš pravo navajo.

  I mislim da se treba probati. No, i meni je žena na telefonu napomenula da ulaze u obzir sve vrste dohotka na koje je plaćen neki doprinos. :/ A dream nema takav slučaj. No treba probati.

 25. #25
  kljucic avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2007
  Lokacija
  početak Slavonije
  Postovi
  2,138

  Početno

  Samo da prijavim da sam danas pohodila Klovićevu u svezi glede ove teme Predala sam samo Potvrdu o isplaćenim bla bla bla (onu istu koju se predaje za prijavu poreza) i zaostaci bi trebali biti isplaćeni u 12. mj. Nekako mi se čini prejednostavno :/

 26. #26

  Datum pristupanja
  Sep 2007
  Lokacija
  ZG
  Postovi
  609

  Početno

  Navajo, hvala za ovu dragocjenu info! Ni ja nisam znala za to, a nakon sto mi je prijateljica poslala link na ovaj topic, pitala sam i ispalo je da ce mi porodiljna naknada, zahvaljujuci honorarima, biti veca od place.
  Pitala sam na HHZO obracunava li se i unatrag, ako netko nije znao, kazu da da.

 27. #27
  Lili75 avatar
  Datum pristupanja
  Dec 2007
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  23,364

  Početno

  I meni je ovo stvarno dragocjena informacija.

  Malo sam brzinski sve iščitala, pa vas molim da mi potvrdite jesam li dobro rezimirala s tehničke strane : moji u računovodstvu mi daju ER-1 na kojem su zadnji prosjeci plaća a ja uz to nosim svoje kopije ugovora (o djelu i autorski) i što još treba u HZZO pa će to u HZZO-u sve zbrojit i uključit u rodiljnu naknadu.

  S obzirom da je meni jedan ugovor o djelu isplatio moj poslodavac mogu li mi tete iz mog rač. uračunati na ER-1 i taj ugovor?
  drugi ugovor mi je isplatila jedna druga firma.

  ne znam kako izgleda ER-1 pa zato pitam. Hvala.

 28. #28
  kljucic avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2007
  Lokacija
  početak Slavonije
  Postovi
  2,138

  Početno

  Citiraj kljucic prvotno napisa
  Samo da prijavim da sam danas pohodila Klovićevu u svezi glede ove teme Predala sam samo Potvrdu o isplaćenim bla bla bla (onu istu koju se predaje za prijavu poreza) i zaostaci bi trebali biti isplaćeni u 12. mj. Nekako mi se čini prejednostavno :/
  Samo da prijavim da su mi kompletni zaostaci danas sjeli na račun! :D Predala sam samo gore navedenu Potvrdu. A nisu male pare u pitanju.

 29. #29
  Lili75 avatar
  Datum pristupanja
  Dec 2007
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  23,364

  Početno

  Citiraj Lili75 prvotno napisa
  I meni je ovo stvarno dragocjena informacija.

  Malo sam brzinski sve iščitala, pa vas molim da mi potvrdite jesam li dobro rezimirala s tehničke strane : moji u računovodstvu mi daju ER-1 na kojem su zadnji prosjeci plaća a ja uz to nosim svoje kopije ugovora (o djelu i autorski) i što još treba u HZZO pa će to u HZZO-u sve zbrojit i uključit u rodiljnu naknadu.

  S obzirom da je meni jedan ugovor o djelu isplatio moj poslodavac mogu li mi tete iz mog rač. uračunati na ER-1 i taj ugovor?
  drugi ugovor mi je isplatila jedna druga firma.

  ne znam kako izgleda ER-1 pa zato pitam. Hvala.
  zar mi nitko ne zna odgovor?
  Ključić, odlično.

 30. #30
  Osoblje foruma mamma san avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  10,967

  Početno

  Citiraj Lili75 prvotno napisa
  Citiraj Lili75 prvotno napisa
  I meni je ovo stvarno dragocjena informacija.

  Malo sam brzinski sve iščitala, pa vas molim da mi potvrdite jesam li dobro rezimirala s tehničke strane : moji u računovodstvu mi daju ER-1 na kojem su zadnji prosjeci plaća a ja uz to nosim svoje kopije ugovora (o djelu i autorski) i što još treba u HZZO pa će to u HZZO-u sve zbrojit i uključit u rodiljnu naknadu.

  S obzirom da je meni jedan ugovor o djelu isplatio moj poslodavac mogu li mi tete iz mog rač. uračunati na ER-1 i taj ugovor?
  drugi ugovor mi je isplatila jedna druga firma.

  ne znam kako izgleda ER-1 pa zato pitam. Hvala.
  zar mi nitko ne zna odgovor?
  Ključić, odlično.

  Ne, ER-1 obrazac je obrazac za isplate plaća. Pročitaj postove od početka i točno ti piše što ti treba: Potvrda o isplaćenim drugim dohocima i uplaćenim porezima i prirezima.

  Molim te pročitaj topic od početka.

 31. #31
  Lili75 avatar
  Datum pristupanja
  Dec 2007
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  23,364

  Početno

  Mamma san, hvala ti bila sam u užasnoj strci pa mi valjda promaklo sve ću ja to fino iščitati from the beginning.

  Ovakve informacije su stvarno dragocjene. svima

 32. #32

  Datum pristupanja
  Dec 2008
  Postovi
  13

  Početno

  upravo sam nazvala hzzo u remetincu i gospođa mi je rekla da nikakvi autorski honorari ne ulaze u osnovicu za porodiljnu naknadu te se pozvala na zakon koji je u narodnim novinama izašao 5.6.2003 godine. buduci da je nekima od vas to ušlo u osnovicu molim vas da mi kazete kad su tocno izasli zakoni na koje ste se pozvali ili jos bolje kome da se javim u hzzo-u a da zna za ovo pravo. jer je ova moja teta rekla da prvi put cuje za to...
  hvala na pomoci

 33. #33
  ivana les

  Početno

  Pozdrav svima.

  Ja se već ganjam sa njima 2 puna dana. Zvala sam i Remetinec i Klovićevu i Gundulićevu i tražila ne tete na šalterima nego pravnu službu i rukovoditelje odjela. I oni samo citiraju neke zakone koji idu njima u korist. Pa sam lijepo poslala ovaj link teti glasnogovornici HZZO-a koja me također lijepo otpilila. Njima su sada gužve jer ljudi masovno uplaćuju dopunsko osiguranje i nikome se ne gnjavi sa jednom rodiljom.

  Ukoliko netko prvi dođe do osobe u HZZO-u koja zna svoj posao neka se svakako javi....

  A javit ću se i ja sa, nadam se, dobrim vijestima....

  Pozdrav

  Ivana

 34. #34
  kljucic avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2007
  Lokacija
  početak Slavonije
  Postovi
  2,138

  Početno

  I mene su otpilile tete koje rade na šalterima za porodiljni/komplikacije (rekle su da ne znaju za to), ali sam njih preskočila i išla direktno kod osoba koje rade izračune.

  Klovićeva, soba 14/I. kat 01/2359-514

  Ženska je bila ful ljubazna i donijela sam samo onu Potvrdu, a novci su mi sjeli sljedeći mjesec! Nikakvih problema.

 35. #35

  Datum pristupanja
  Dec 2008
  Postovi
  13

  Početno

  kljucic i ivana hvala na informacijama. nadam se da ce mi moji u racunovodstvu u ponedjeljak ispuniti er-1 obrazac pa da od utorka mogu krenuti u borbu s hzzo-om. necu nikako odustati i ako treba otici cu do nekog odvjetnika da prouci zakone i da vidimo da li to mozemo izgurati do kraja. ivana ajde molim te javi ako jos sto saznas u ponedjeljak a ja cu javiti u utorak sto sam obavila. tete se ponasaju kao da njima iz đepa uzimamo novce......
  hvala i pozdrav

 36. #36
  Lili75 avatar
  Datum pristupanja
  Dec 2007
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  23,364

  Početno

  Cure,
  i ja sam danas pohodila HZZO u Jukićevoj, gužve su strašne zbog tog dopunskog i gle uopće nisma pitala za autorske ugovore jer sam skužila s foruma da su curama iste priznali, to mi je bilo kao neupitno.

  Ja imam jedno pitanje vezano uz potvrdu banke o isplaćenim uplatama na moj žiro-račun. Znam da su cure pričale da je ta potvrda besplatna, to su rekli i mom mužu u PBZ-u kad mu je za nešto trebala,a ja danas dođem u svoju Zabu i traže me 50kn, s tim da su mi jasno dali do znanja da nikad nisu čuli za to i što će to nekome :? mislim hallooo onda reci nemam pojma pitat ću nekog tko se kuži...Naravno otišla sam od njih i nisam iz principa htjela platit tu potvrdu jer sam vujerena da se ne bi trebala naplatit još sam im i objasnila u koju svrhu mi treba.

  Uglavnom u drugoj poslovnici u Paromlinskoj su mi je dali besplatno ali kao izlist prometa na žiro-računu s logom banke (to sam i sama inače mogla isprintati s internet bankarstva),ali kako su cure pričale da je to opće poznata stvar, otišla sam direktno njima.

  Jel netko zna hoće li mi proći na HZZO-u taj izlist iz banke na kojem je vidljivo kad mi je sjela uplata honorara,iznos i uplatitelj ili stvarno mora biti ta neka posebna potvrda?

 37. #37
  Lili75 avatar
  Datum pristupanja
  Dec 2007
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  23,364

  Početno

  [quote="Dream_"]
  Citiraj mamma san prvotno napisa

  [/i]

  Dakle, temelje ovog, a u svrhu priznavanja DRUGOG DOHOTKA, potrebno je priložiti:

  1. Ugovor(e) o djelu / autorskom honoraru i sl.
  2. Potvrdu o isplaćenim drugim dohocima, uplaćenim porezima i prirezima
  3. evetnualno neku drugu potvrdu o isplaćenim iznosima uz naznaku datuma isplate i iznosa.
  nije mi jasno što je točno ova potvrda o uplaćenim dohocima, porezima i prirezima?

  Ona od banke ima na sebi samo dohodak ali nema poreze i prireze, jel bi mi za taj dio ta firma koaj me nagažirala trebala izdati neku drugu potvrdu onu tipa za povrat poreza s uplaćenim porezima i prirezima ili ??? ako je tako kukulele jer moram ganjat par firmi?

  Ajd curke javite se vi kojima su ugovori već prošli na HZZO-u, što ste točno predali osim ER-1, ugovora o djelu/autorskih, potvrde od banke. Hvala.

 38. #38
  kljucic avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2007
  Lokacija
  početak Slavonije
  Postovi
  2,138

  Početno

  Citiraj Lili75 prvotno napisa
  nije mi jasno što je točno ova potvrda o uplaćenim dohocima, porezima i prirezima?

  Ona od banke ima na sebi samo dohodak ali nema poreze i prireze, jel bi mi za taj dio ta firma koaj me nagažirala trebala izdati neku drugu potvrdu onu tipa za povrat poreza s uplaćenim porezima i prirezima ili ??? ako je tako kukulele jer moram ganjat par firmi?
  Da, to je ta potvrda koja ti treba. Ja sam samo na temelju nje dobila zaostatke.

 39. #39
  Lili75 avatar
  Datum pristupanja
  Dec 2007
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  23,364

  Početno

  Ključić,misliš potvrda za povrat poreza ili potvrda od banke, nije mi jasno iz tvog emaila koja od te dvije? hvala.

  Ja imam tri ugovora (2 o djelu i 1 autorski), znači meni trebaju 3 firme dati takve 3 potvrde, ako se rdai o potvrdi s uplaćenim porezima i prirezima?

 40. #40
  kljucic avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2007
  Lokacija
  početak Slavonije
  Postovi
  2,138

  Početno

  Citiraj Lili75 prvotno napisa
  Ključić,misliš potvrda za povrat poreza ili potvrda od banke, nije mi jasno iz tvog emaila koja od te dvije? hvala.

  Ja imam tri ugovora (2 o djelu i 1 autorski), znači meni trebaju 3 firme dati takve 3 potvrde, ako se rdai o potvrdi s uplaćenim porezima i prirezima?
  Sori, valjda sam nezgrapno sročila. Mislila sam na potvrdu za povrat poreza.

 41. #41
  Lili75 avatar
  Datum pristupanja
  Dec 2007
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  23,364

  Početno

  Oki-doki, sad mi je sve clear, već sam javila svojima da mi istu pripreme a i tako je vriejme izrade istih zbog povrata za 2008.

  Curke,
  šta bih bez vas?!

 42. #42
  ivana les

  Početno

  Nakon 4 dana mukotrpne borbe došla sam do teta u Jukićevoj 17/3 kat sobe 39,40 i 41. To je dio pravne službe HZZO-a i sve zavrzlame idu k njima.

  Rezime je slijedeći: firma mi treba napraviti novi ER-1 obrazac jer sam već počela koristiti rodiljni i već su bile isplate na teret HZZO-a. Naravno, firma to automatski izlistava pa sam morala pohoditi Narodne novine po obrazac da ga popunimo ručno. Ovaj obrazac zajedno sa Prigovorom na obračun rodiljne naknade nosi se isključivo u HZZO u koji ste nosile papire po prvi put. Nakon toga oni eventualno provjeravaju sve podatke (kontaktiraju firmu, poreznu upravu, provjeravaju iznose koji su isplaćeni i kada...) i kada sve lijepo obrade novci sjedaju 20-tog u mjesecu kada se isplaćuju i rodiljne naknade.

  Prigovor na obračun treba biti naslovljen na HZZO i u njemu se treba zatražiti ponovni obračun obzirom da prvi put u prosjek primanja zadnjih 6 mjeseci nisu uzeti svi dohotci.

  I to je to.

  Usput sam saznala da u prosjek idu sva primanja, a pravnica je spomenula i dječji doplatak pa ako imate i to slobodno i njega uključite.

  A ako vam u firmi budu radili problema (kao meni) da li da godišnji bonus dijele na 12 mjeseci (jer je isplaćen za cijelu godinu) ili samo za 6 mjeseci pravilno je da se uzmu svi dohotci zadnjih 6 mjeseci prije nastupa porodiljnog, zbroj se podijeli sa 6 i izračuna se satnica radnika.

  Mislila sam da je imam kompliciranu situaciju ali ne znam kako će taj izračun izgledati i tko će ga dati kada je u pitanju nekoliko firmi.

  Još za kraj...Kada budite nosile papire nedajte se smesti jer nisam još srela tetu na šalteru koja zna da imamo na sve to pravo. Predajte papire, zahtijevajte da ih preuzmu i ako im nešto nije jasno neka nazovu pravnu službu u Jukićevoj i oni će im sve objasniti.

  Sretno svima

  I.

 43. #43

  Datum pristupanja
  Jan 2009
  Postovi
  39

  Početno

  Cure, ja također nisam imala pojma o tome da i honorar ulazi u osnovicu ili čega li već za porodiljni, ali i bez toga imam problem. Mene muči onaj dio zakona prema kojemu moraš biti prijavljen 12 mjeseci bez prekida. Ja sam naime, radila 3 godine i dobila otkaz prije tri mjeseca, ali sam nastavila raditi prema autorskom ugovoru. Znam da na taj honorarni ugovor plaćaju neke doprinose, jer su cure koje su radile kao honorarci i prije ostvarivale prava na povrat poreza. Imam jednu uplatu plaće za 11 mjesec (do 19.11.) i honorar koji sam zaradila do kraja 11. U međuvremenu sam prijavljena u drugoj tvrtki, ali sam nastavila raditi honorarno. Imam manje od mjesec dana prekida kao zaposlena osoba. Čula sam svakakve prognoze, a najgora je tad da ću pasti na onaj minimalac od 1660 kuna, može li me netko utješiti?

  Oprostite ako sam na krivom mjestu, tek sam 3 mjeseca trudna i nova sam tu

 44. #44
  Willow avatar
  Datum pristupanja
  Jun 2008
  Lokacija
  ZG
  Postovi
  2,691

  Početno

  ajme, i ja imam ugovor o djelu :shock:

  dobro da sam ovo vidjela, idem odmah zvati nek mi naprave 2 potvrde o isplaćenim plaćama (1 za porez)
  nije neki ogromni iznos, ali i da se podijeli na 6, bit će za koju kavicu :D

 45. #45

  Datum pristupanja
  Jan 2009
  Postovi
  131

  Početno

  bok :D
  imam pitanje u vezi Ugovora o autorskom djelu. U 6.mjesecu sam trudnoće pa bih, naravno, htjela povećati rodiljnu naknadu koliko je to moguće - stalno sam zaposlena ali mi muž ima obrt i povremeno za njega radim neke prijevode. Postoji li mogućnost da mi on sa svog žiro-računa isplati naknadu po Ugovoru o autorskom djelu (koliko sam shvatila i prijevodi ulaze u tu kategoriju) i na taj način mi digne prosjek za ovaj i sljedeći mjesec prije odlaska na porodiljni? Ne isplati nam se raditi to putem Ugovora o djelu jer su iznimno visoka davanja - na netto ide više od 100%davanja gore. Ugovor o autorskom djelu nam je, naravno, kudikamo zanimljiviji po tom pitanju ali ne znam ulazi li to u konačnici na kraju u taj prosjek, kako se na kraju izračuna taj prosjek uopće (6mj x netto stalna plaća + iznos Ugovora pa sve dijeljeno na 6?) i, naravno, da li je sve to pravno ispravno obzirom da se radi o uplati sa žiro-računa mog muža tj.njegovog obrta koji nosi isto prezime? ne bih htjela zeznuti nešto...
  Hvala puno

 46. #46

  Datum pristupanja
  Jan 2009
  Postovi
  39

  Početno

  Citiraj Bessie prvotno napisa
  Cure, ja također nisam imala pojma o tome da i honorar ulazi u osnovicu ili čega li već za porodiljni, ali i bez toga imam problem. Mene muči onaj dio zakona prema kojemu moraš biti prijavljen 12 mjeseci bez prekida. Ja sam naime, radila 3 godine i dobila otkaz prije tri mjeseca, ali sam nastavila raditi prema autorskom ugovoru. Znam da na taj honorarni ugovor plaćaju neke doprinose, jer su cure koje su radile kao honorarci i prije ostvarivale prava na povrat poreza. Imam jednu uplatu plaće za 11 mjesec (do 19.11.) i honorar koji sam zaradila do kraja 11. U međuvremenu sam prijavljena u drugoj tvrtki, ali sam nastavila raditi honorarno. Imam manje od mjesec dana prekida kao zaposlena osoba. Čula sam svakakve prognoze, a najgora je tad da ću pasti na onaj minimalac od 1660 kuna, može li me netko utješiti?

  Oprostite ako sam na krivom mjestu, tek sam 3 mjeseca trudna i nova sam tu
  Jel mi nitko ne može pomoći? Ne znam da li uopće ima smisla da im predajem sve papire (i papire od autorskog ugovora) ako imam pravo na punu plaću samo na komplikacijama. Iščitavala sam ZAkon, ali sam se pogubila.

 47. #47
  Osoblje foruma mamma san avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  10,967

  Početno

  Citiraj ivala prvotno napisa
  bok :D
  imam pitanje u vezi Ugovora o autorskom djelu. U 6.mjesecu sam trudnoće pa bih, naravno, htjela povećati rodiljnu naknadu koliko je to moguće - stalno sam zaposlena ali mi muž ima obrt i povremeno za njega radim neke prijevode. Postoji li mogućnost da mi on sa svog žiro-računa isplati naknadu po Ugovoru o autorskom djelu (koliko sam shvatila i prijevodi ulaze u tu kategoriju) i na taj način mi digne prosjek za ovaj i sljedeći mjesec prije odlaska na porodiljni? Ne isplati nam se raditi to putem Ugovora o djelu jer su iznimno visoka davanja - na netto ide više od 100%davanja gore. Ugovor o autorskom djelu nam je, naravno, kudikamo zanimljiviji po tom pitanju ali ne znam ulazi li to u konačnici na kraju u taj prosjek, kako se na kraju izračuna taj prosjek uopće (6mj x netto stalna plaća + iznos Ugovora pa sve dijeljeno na 6?) i, naravno, da li je sve to pravno ispravno obzirom da se radi o uplati sa žiro-računa mog muža tj.njegovog obrta koji nosi isto prezime? ne bih htjela zeznuti nešto...
  Hvala puno
  Kao prvo, dobro došla!
  Kao drugo, prema pravilima ovog pdf-a ovakva pitanja kojim se pokušava "izigrati" zakon, nisu dozvoljena.

  No, nova si...Dakle, iskreno ne znam da li prijevod teksta spada u autorski ugovor, jer ne stvaraš autorsko djelo. Samo prevodiš tekst. Prema mojem mišljenju, to spada pod ugovor od djelu.

  Što se tiče podizanja prosjeka naknada, prihodi po osnovi autorskog ugovora kao i ugovora o djelu spadaju u kategoriju drugih dohodaka, koji b se priznaju u svrhu povećanja osnovice za obračun naknade.

 48. #48
  Osoblje foruma mamma san avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  10,967

  Početno

  Citiraj Bessie prvotno napisa
  Citiraj Bessie prvotno napisa
  Cure, ja također nisam imala pojma o tome da i honorar ulazi u osnovicu ili čega li već za porodiljni, ali i bez toga imam problem. Mene muči onaj dio zakona prema kojemu moraš biti prijavljen 12 mjeseci bez prekida. Ja sam naime, radila 3 godine i dobila otkaz prije tri mjeseca, ali sam nastavila raditi prema autorskom ugovoru. Znam da na taj honorarni ugovor plaćaju neke doprinose, jer su cure koje su radile kao honorarci i prije ostvarivale prava na povrat poreza. Imam jednu uplatu plaće za 11 mjesec (do 19.11.) i honorar koji sam zaradila do kraja 11. U međuvremenu sam prijavljena u drugoj tvrtki, ali sam nastavila raditi honorarno. Imam manje od mjesec dana prekida kao zaposlena osoba. Čula sam svakakve prognoze, a najgora je tad da ću pasti na onaj minimalac od 1660 kuna, može li me netko utješiti?

  Oprostite ako sam na krivom mjestu, tek sam 3 mjeseca trudna i nova sam tu
  Jel mi nitko ne može pomoći? Ne znam da li uopće ima smisla da im predajem sve papire (i papire od autorskog ugovora) ako imam pravo na punu plaću samo na komplikacijama. Iščitavala sam ZAkon, ali sam se pogubila.
  Bessie, bez obzira na dodatne prihode, nemaš 12 mjeseci staža u kontinuitetu. Ako na dan otvaranja rodiljnog dopusta, nećeš imati ovaj staž, naknada će ti iznositi 1663 kune.

 49. #49

  Datum pristupanja
  Apr 2007
  Postovi
  2,583

  Početno

  Citiraj mamma san prvotno napisa
  No, nova si...Dakle, iskreno ne znam da li prijevod teksta spada u autorski ugovor, jer ne stvaraš autorsko djelo. Samo prevodiš tekst. Prema mojem mišljenju, to spada pod ugovor od djelu.

  Što se tiče podizanja prosjeka naknada, prihodi po osnovi autorskog ugovora kao i ugovora o djelu spadaju u kategoriju drugih dohodaka, koji b se priznaju u svrhu povećanja osnovice za obračun naknade.
  mamma san, ne bi ulazila u pokušaj "izigravanja" ili zaobilaženja zakona u postu gore,samo bi ispravila podatak

  prijevod jest autorsko djelo, osim u slučaju prijevoda zakona i sl. napravljenih isključivo u svrhu informiranja javnosti

  ZAKON O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, NN 167/2003

  Članak 6.

  (1) Prijevodi, prilagodbe, glazbene obrade i druge prerade autorskog djela, koje su originalne intelektualne tvorevine individualnog karaktera, zaštićene su kao samostalna autorska djela.

  (2) Prijevodi službenih tekstova iz područja zakonodavstva, uprave i sudstva zaštićeni su osim ako su učinjeni radi službenog informiranja javnosti i kao takvi objavljeni.

  (3) Odredbe iz stavka 1. ovoga članka ne utječu na prava autora djela koja su prerađena.

 50. #50
  Osoblje foruma mamma san avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  10,967

  Početno

  Ispričavam se!

  Hvala Imga!

Pravila pisanja postova

 • Ne možete otvoriti novu temu
 • Ne možete ostaviti odgovor
 • Ne možete stavljati privitke
 • Ne možete uređivati svoje postove
 •