...nalazi se na portalu.
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

Iz teksta izdvajam sljedeće:

1. Prava su definirana na osnovu radnog statusa roditelja te se dijele na prava:

- zaposlenih i samozaposlenih roditelja (rodiljna naknada i roditeljski dopust);
- roditelja koji ostvaruju drugi dohodak, roditelji poljoprivrednici izvan sustava poreza na dobit ili dohodak te nezaposleni roditelji (rodiljna pošteda i roditeljska pošteda);
- roditelja izvan sustava rada (rodiljna briga i roditeljska briga).

Važno:
Novčane potpore ostvarene prema ovom Zakonu ne mogu biti predmet ovrhe ili osiguranja (kredita, pologa i slično), osim prema sudskoj odluci ili rješenju nadležnog centra za socijalnu skrb, radi koristi djeteta za koje su ostvarene. Također, sve ovrhe koje su se provodile nad ovim novačnim potporama u 2008. godini su otkazane, te se iste potpore u 2009. godini isplaćuju u svom punom iznosu.

- neovisno o radu ili volontiranju u punom ili nepunom radnom vremenu, novčane potpore NE MOGU iznositi manje od 50% proračunske osnovice koja trenutno iznosi 3.326 kuna.

Odredbe ovog Zakon primjenjuju se pod jednakim uvjetima na roditelje u bračnoj i izvanbračnoj zajednici, kao i na roditelje ili njima izjednačene osobe koje se brinu o djetetu, a koje se ne nalaze u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici.

Osobe koje su se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatekle u korištenju prava, mogu pisanim zahtjevom od mjesečno nadležne ustrojbene jedinice Zavoda, zatražiti ostvarivanje tog prava prema odredbama ovog Zakona, ako je to za njih povoljnije.

Korisnik prava na dopust do 7. godine života djeteta ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta s težim teškoćama u razvoju s pravom na novčanu naknadu prema propisima iz područja socijalne skrbi, koji je ovo pravo ostvario do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, zadržava stečeno pravo. No, korisnik ovog prava može također pisanim zahtjevom tražiti od mjesno nadležne ustrojbene jedinice Zavoda, utvrđivanje prava utvrđenih ovim Zakonom.

Linkovi:


rodiljna i roditeljska naknada


rodiljna i roditeljska pošteda

rodiljna i roditeljska briga

jednokratna novčana potpora