nažalost, pa ti ne mogu na to odgovoriti prije nego malo "pročačkam" po literaturi.
Možda se javi neka od cura koje su rodile doma, uz primalju u Nizozemskoj/VB (ima ih par na forumu) pa će one bolje znati...

Primalje u zemljama gdje se može rađati doma imaju drugačije, potpunije obrazovanje od primalja koje se educiraju za rad u bolnici. One se obučavaju za samostalan rad - i vođenje trudnoća i porode.
Primalja koja će biti na porodu kod kuće, vrlo često prati ženinu trudnoću od početka. Educirana je na način da može prepoznati radi li se o rizičnoj trudnoći, pa ju tada usmjerava na dr specijaliste.
Isto tako postoje kriteriji tko uopće je kandidat za kućni porod, koji mogu smanjiti rizičnost. Naravno, kao što sam rekla prije, samo Bog zna što će se uistinu dogoditi...ali primalja je educirana i na način da može prepoznati ako je potreban transfer u bolnicu. Također je uvjet da je prva bolnica blizu.