Peticija da se izmjeni Zakon o dječjem doplatku i da ga imaju sva djeca, molim potpišite: https://www.peticijeonline.com/izmje...latku_za_djecu