Stranica 1 od 4 123 ... PosljednjePosljednje
Pokazuje rezultate 1 do 50 od 168

Tema: Vlada usvojila izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama!

 1. #1
  Osoblje foruma mamma san avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  10,967

  Početno Vlada usvojila izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama!

  na jučerašnjoj sjednici Vlade usvojen je prijedlog o izmjenama zakona o rodiljnim i roditeljskim potoporama. zakon sad ide u saborsku proceduru.
  dokumente možete skinuti sa njihovih stranica - link
  ove izmjene su pod točkom 2.
  _______________________
  izvukla sam neke promjene (neke su me jako jako razveselile). kako se zakon mjenjao odnosno što je promjenjeno imate i u objašnjenju zakona. no ovo je mojim riječima :

  - definicije trudnice (trudne radnice) i njenih prava (najvažnije je da sad mora uvijek PISMENO obavjestiti poslodavca da bi mogla koristiti neka prava) i osobno mi se sviđa da je predviđen slobodni radni dan za prenatalne preglede

  - produženo je trajanje obveznog rodiljnog dopusta na 98 dana, ali je to uklopljeno u ukupno trajanje rodiljnog dopusta (počinje 28 dana prije termina i završava 70 dana nakon - prije je bilo 42 dana nakon)

  - definirane su naknade plaće za produženi roditeljski dopust zbog korištenja roditeljskog od strane oca (onih 2 mjeseca za 3 očeva) - 1663 kn

  - definirane su odredbe oko dopusta za dojenje

  - osobno me izuzetno veseli što je omogućeno da majke više djece koje imaju pravo na produženi roditeljski dopust (180 mjeseci) a imaju dijete koje zahtjeva pojačanu njegu, sada, napokon, imaju pravo ZAMRZNUTI korištenje roditeljskog dopuust (za koji dobivaju 1663 kune) i koristiti pravo dopusta za njegu djeteta (sa onih 2200 kn)

  - staž osiguranja ublažen - izjednačen sa bolovanjem (12 mjeseci neprekidno i 18 mjeseci u prekidima zadnje 2 godine)

  - bolje definirana prava na novčanu i vremensku naknadu zbog smrti djeteta prije otvaranja rodiljnog dopusta te za vrijeme korištenja prava po ovom zakonu.

  - vremensko trajanje rodiljne i roditeljske poštede (roditelji koji ostvaruju drugi dohodak, nezaposleni i poljoprivrednici) ograničeno je na dob djeteta (do 1. godine, a za blizance i troje i više djece) do 3. godine života djeteta

  - prava posvojitelja dana su i ocu djeteta u jednakom dijelu kao i majci (koriste ih zajednički, osim ako se jedan ne odrekne svojeg prava u korist drugog)

  - kod prava posvojitelja izmjenjen je uvjet ono o produžetku dopusta za posvojenje, sadu umjesto prijašnjih "blizanaca" stavljeno je "istovremeno posvojenje dvoje ili više djece"

  - naknade posvojitelja izjednačene su sa zapsolenim roditeljima, ali vremensko definiranje posvojiteljskog dopusta ostaje isto
  evo (opaska: ovaj navedeni članak 24, prepisala sam malo niže!):
  Članak 37. mijenja se i glasi:
  »Korisnik iz članka 35. ovoga Zakona za vrijeme korištenja posvojiteljskog dopusta iz članka 36. ovoga Zakona ima pravo na naknadu plaće u visini propisanoj člankom 24. stavkom 1. ovog Zakona, a za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust ili drugih prava prema ovom Zakonu u visini propisanoj člankom 24. stavkom 2. do 8. ili člankom 24.a ovoga Zakona.«

  - posvojitelji dobili pravo na jednokratnu pomoć za opremu djeteta bez obzira na djetetovu dob (bilo prije 3. g.) no ostao je uvjet prethodnog korištenja ovog prava

  - najkasniji rok za zahtjev za korištenje prava po ovom zakonu smanjen je sa 30 na 15 dana
  itd.

  Kopiram dio o naknadama:

  Članak 24. mijenja se i glasi:
  »(1) Za vrijeme korištenja prava na rodiljni dopust iz članka 12. ovoga Zakona ili prava na rad s polovicom punoga radnog vremena iz članka 15. stavka 1. i 2. ovoga Zakona zaposleni ili samozaposleni roditelj ima pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće
  utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.

  (2) Zaposleni ili samozaposleni roditelj za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona u trajanju od 6 mjeseci, odnosno 8 mjeseci za slučaj iz članka 14. stavka 4. ovog Zakona, ima pravo na naknadu plaće u punom iznosu osnovice za naknadu plaće utvrđene u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, koja ne može za puno radno vrijeme iznositi više od 80% proračunske osnovice mjesečno.
  (3) Zaposleni ili samozaposleni roditelj, za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust u trajanju od 6 mjeseci, odnosno 8 mjeseci na način propisan člankom 15. stavkom 3. ovoga Zakona, ima pravo na
  naknadu plaće u punom iznosu osnovice za naknadu plaće utvrđene u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, koja ne može za puno radno vrijeme iznositi više od 80% proračunske osnovice mjesečno.

  (4) Zaposleni ili samozaposleni roditelj iz članka 14. stavka 2. postavka 2. ovog Zakona, nakon korištenja prava na roditeljski dopust u trajanju od 6 mjeseci, odnosno 8 mjeseci za slučaj iz članka iz članka 14. stavka 4. ovoga Zakona ili korištenja roditeljskog dopusta na način propisan člankom 15. stavkom 3. ovoga Zakona, za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta u preostalom trajanju ili korištenja tog dijela roditeljskog dopusta u polovici punog radnog vremena ima pravo na novčanu naknadu u iznosu od 50% proračunske osnovice za puno radno vrijeme.
  (5) Za vrijeme korištenja prava iz članka 16. ovoga Zakona zaposleni ili samozaposleni roditelj ima pravo na novčanu naknadu u visini od 50% proračunske osnovice mjesečno za puno radno vrijeme.
  (6) Zaposleni ili samozaposleni roditelj za vrijeme korištenja dopusta za slučaj smrti djeteta iz članka 17. ovoga Zakona ima pravo na naknadu plaće utvrđenu prema ovom Zakonu, koja za puno radno vrijeme iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene u skladu sa stavkom 1. ovoga članka i koja ne može za puno radno vrijeme iznositi više od 80% proračunske osnovice mjesečno.
  (7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka u slučaju mrtvorođenog djeteta ili ako dijete umre za vrijeme korištenja prava na rodiljni dopust, zaposleni ili samozaposleni roditelj za vrijeme korištenja dopusta za slučaj smrti djeteta iz članka 17. ovoga Zakona ima pravo na naknadu plaće, koja za puno radno vrijeme iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene u skladu sa stavkom 1. ovoga članka. 20
  (8) Zaposleni ili samozaposleni roditelj, koji ne ispunjava uvjet staža osiguranja u trajanju od najmanje 12 mjeseci neprekidno ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine (prethodno osiguranje), za vrijeme korištenja prava prema ovom Zakonu ima pravo na novčanu naknadu koja iznosi 50% proračunske osnovice.
  (9) Zaposlenom ili samozaposlenom roditelju naknada plaće odnosno novčana naknada, utvrđena ovim člankom, ne može iznositi manje od 50% proračunske osnovice, neovisno radi li u punom ili nepunom radnom vremenu.
  (10) Zaposleni roditelj, korisnik prava iz članka 7. stavka 2. podstavka 3., 4. i 5. ovog Zakona, za vrijeme korištenja prava na rodiljni dopust iz članka 12. ovoga Zakona ili prava na roditeljski dopust iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona ili prava na rad s polovicom punog radnog vremena iz članka 15. ovoga Zakona ili za vrijeme korištenja dopusta za slučaj smrti djeteta iz članka 17. ovoga Zakona ima pravo na novčanu naknadu u visini od 50% proračunske osnovice.«

  i dio o ovim naknadama:
  Iza članka 24. dodaju se novi članci 24.a i 24.b, koji glase:
  »Članak 24.a
  (1) Zaposleni ili samozaposleni roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju (djeteta s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolesti) iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona za vrijeme
  korištenja prava na dopust za njegu djeteta do navršene 8. godine djetetova života ima pravo na novčanu naknadu za puno radno vrijeme u iznosu od 65% proračunske osnovice mjesečno.

  (2) Zaposleni roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju (djeteta s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolesti), koji pravo iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona koristi kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, sukladno članku 23. stavku 2. ovoga Zakona, ima
  pravo na novčanu naknadu obračunatu u visini iznosa isplaćene plaće umanjene za obračunate i obustavljene doprinose za mirovinsko osiguranje, predujam poreza na dohodak i prireza porezu na
  dohodak sukladno posebnim propisima, a koju je ostvario radeći taj mjesec u polovici punog radnog vremena, a sve prema ovjerenoj ispravi poslodavca o isplaćenoj plaći.

  (3) Samozaposleni roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju (djeteta s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolesti) koji pravo iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona koristi kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, sukladno članku 23. stavku 2. ovoga Zakona, ima pravo na novčanu naknadu obračunatu u visini 50% od osnovice za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje važeće za osnovu po kojoj je roditelj prijavljen na obvezno zdravstveno
  osiguranje i za razdoblje na koje se naknada odnosi prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja odnosno 50% od izabrane više mjesečne osnovice za obračun doprinosa pod uvjetom da je
  početak primjene više osnovice najmanje šest mjeseci prije početka korištenja ovoga prava, prema podacima Porezne uprave.

  (4) Poslodavac je dužan pri isplati plaće izdati ovjerenu ispravu o isplaćenoj plaći zaposlenom roditelju.
  (5) Zaposleni roditelj iz članka 23. stavka 2. ovog Zakona, kojem poslodavac ne izda ovjerenu ispravu o isplaćenoj plaći do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, ima pravo na novčanu naknadu za taj mjesec
  u iznosu od 50% proračunske osnovice.

  (6) Zavod će korisniku isplatiti razliku između pripadajućeg iznosa za isplatu iskazanu na ispravi poslodavca iz stavka 2. ovog članka i isplaćenog iznosa iz stavka 5. ovog članka, u roku 15 dana od dana dostave ovjerene isprave iz stavka 2. ovog članka.
  (7) Zaposlenom ili samozaposlenom roditelju naknada plaće odnosno novčana naknada utvrđena ovim člankom ne može iznositi manje od 50% proračunske osnovice.
  (8) Ministar nadležan za obitelj, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, pravilnikom iz članka 23. stavka 8. ovog Zakona propisat će sadržaj i oblik isprave poslodavca iz stavka 2. ovog članka.

 2. #2

  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  Zagreb pri jezeru
  Postovi
  1,075

  Početno

  mamma san - ja ne znam tumačiti izmjenu članka 24, ako ti znaš - da li će naknada u prvih 6 mjeseci rodiljnog i nadalje iznositi kao puna plaća ili se to vraća na stari zakon kad je to bilo maksimalno 4250?

 3. #3
  jelena.O avatar
  Datum pristupanja
  May 2008
  Lokacija
  ZAGREB-ŠPANSKO
  Postovi
  34,450

  Početno

  nisam shvatila ovo :
  - osobno me izuzetno veseli što je omogućeno da majke više djece koje imaju pravo na produženi roditeljski dopust (180 mjeseci) a imaju dijete koje zahtjeva pojačanu njegu, sada, napokon, imaju pravo ZAMRZNUTI korištenje roditeljskog dopuust (za koji dobivaju 1663 kune) i koristiti pravo dopusta za njegu djeteta (sa onih 2200 kn)

  dal se to odnosi i na to dijete?????'

 4. #4
  jelena.O avatar
  Datum pristupanja
  May 2008
  Lokacija
  ZAGREB-ŠPANSKO
  Postovi
  34,450

  Početno

  i da ne otvarami se link!

 5. #5
  Osoblje foruma sirius avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2005
  Lokacija
  zagreb zapad
  Postovi
  21,352

  Početno

  Meni ne radi link ?

 6. #6
  Osoblje foruma sirius avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2005
  Lokacija
  zagreb zapad
  Postovi
  21,352

  Početno

  Citiraj jelena.O prvotno napisa Vidi poruku
  nisam shvatila ovo :
  - osobno me izuzetno veseli što je omogućeno da majke više djece koje imaju pravo na produženi roditeljski dopust (180 mjeseci) a imaju dijete koje zahtjeva pojačanu njegu, sada, napokon, imaju pravo ZAMRZNUTI korištenje roditeljskog dopuust (za koji dobivaju 1663 kune) i koristiti pravo dopusta za njegu djeteta (sa onih 2200 kn)

  dal se to odnosi i na to dijete?????'
  To bi značilo da možeš odmah koristiti pravo na Njegu, a prije si morala prvo iskoristiti prvo porodiljni do treće godine života najmlađeg djeteta (koje nije moralo nužno biti korisnik Njege). Znaći, možeš otvoriti ponovo Njegu za starijeg brata/sestru ako ima pravo na to.

 7. #7
  jelena.O avatar
  Datum pristupanja
  May 2008
  Lokacija
  ZAGREB-ŠPANSKO
  Postovi
  34,450

  Početno

  mene zanima dal se može zamrznuti status najmlađeg i onda za njega ( najmlađeg) ostvarit njegu?
  Posljednje uređivanje od jelena.O : 04.03.2011. at 11:37

 8. #8
  Osoblje foruma sirius avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2005
  Lokacija
  zagreb zapad
  Postovi
  21,352

  Početno

  Citiraj jelena.O prvotno napisa Vidi poruku
  mene zanima dal se može zamrznuti status najmlađeg i onda za njega ostvarit njegu?
  Kako ja tumačim napisano, da .

 9. #9
  jelena.O avatar
  Datum pristupanja
  May 2008
  Lokacija
  ZAGREB-ŠPANSKO
  Postovi
  34,450

  Početno

  bilo bi lijepo da je tak

 10. #10
  jelena.O avatar
  Datum pristupanja
  May 2008
  Lokacija
  ZAGREB-ŠPANSKO
  Postovi
  34,450

  Početno

  i od kad taj novi zakon stupa na snagu? i dal će postojati višestruka njega ili SRv ako imaju 2 ili više djece koja bi bila kanidati za to
  Posljednje uređivanje od jelena.O : 04.03.2011. at 11:41

 11. #11
  Osoblje foruma sirius avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2005
  Lokacija
  zagreb zapad
  Postovi
  21,352

  Početno

  Tek ide na izglasavanje u Sabor i kad tamo prođe, stupa na snagu 7 (ili 15 ne znam točno) dana nakon objave u Narodnim novinama.

 12. #12
  Osoblje foruma mamma san avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  10,967

  Početno

  http://www.vlada.hr/hr/naslovnica/sj...blike_hrvatske

  evo novog linka.

  cure ne stižem komentirati. pročitajte dokumente. ovo za njegu djece, sigurno će biti bolje objašnjeno u izmjenama pravilnika koja će nastupiti nakon usvojenja zakona.

 13. #13
  Osoblje foruma mamma san avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  10,967

  Početno

  Zakon o izmjenama i dopunama izašao u NN 34/2011. Važeći od 31.3.2011.

  Link

 14. #14
  jelena.O avatar
  Datum pristupanja
  May 2008
  Lokacija
  ZAGREB-ŠPANSKO
  Postovi
  34,450

  Početno

  Hajde opet ti ne dela!

 15. #15
  jelena.O avatar
  Datum pristupanja
  May 2008
  Lokacija
  ZAGREB-ŠPANSKO
  Postovi
  34,450

 16. #16
  jelena.O avatar
  Datum pristupanja
  May 2008
  Lokacija
  ZAGREB-ŠPANSKO
  Postovi
  34,450

  Početno

  A jel postoji verzija prava, a ne ona malo se briše pa se spaja, jel je teško to pročitat ak nemaš najmanje 2-3 verzije prije u glavi ili na papiru

 17. #17
  Osoblje foruma mamma san avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  10,967

  Početno

  jelena, ovo su ti prave verzije.

  ono na što ti misliš odnosi se na pročišćene verzije. službene pročišćene verzije nema. jedino, ako netko, objavi nepročišćenu verziju (neslužbenu), stavit ću link.

 18. #18
  jelena.O avatar
  Datum pristupanja
  May 2008
  Lokacija
  ZAGREB-ŠPANSKO
  Postovi
  34,450

  Početno

  a pravilnik bu isto izašo?

 19. #19
  Osoblje foruma mamma san avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  10,967

  Početno

  sigurno.

  kad ga napišu.

 20. #20

  Datum pristupanja
  Mar 2011
  Postovi
  3

  Početno

  Cure dal netko od vas zna...naime ja sam počela raditi u 9.mj prošle godine i možda bi mogla uhvatiti taj staž od godinu dana u komadu, ali u 12.mjesecu mi je bio napravljen mali prekid od 5-7 dana (moram provjerit točno koliko)...sad, čula sam da u nekim slučajevima prekid mora biti 8 dana ili duže da se smatra kao prekid...dal to i ovdje može biti slučaj?
  Hvala

 21. #21
  Osoblje foruma mamma san avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  10,967

  Početno

  U smislu ovog Zakona, i prekid od 1 dana je prekid.

 22. #22
  smedja avatar
  Datum pristupanja
  Jun 2008
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  863

  Početno

  Ukoliko majka koristi pravo na mirovanje r.o do 3. godine djeteta, a nakon njega zeli ostvariti porodiljni dopust sto je potrebno? Da se vrati na posao (recimo da je pauza bila 1-6 mj pa da ima 18 mj rada u prethodne 2 godine) i primi koliko uplata?

 23. #23

  Datum pristupanja
  Mar 2011
  Postovi
  1

  Početno

  pozdrav svima,imam blizance koji imaju 21 mj. koji imaju teskoca sa zdravljem jel po novom mogu zamrzniti porodiljni i preci na porodiljni za njegu ?

 24. #24
  jelena.O avatar
  Datum pristupanja
  May 2008
  Lokacija
  ZAGREB-ŠPANSKO
  Postovi
  34,450

  Početno

  hajde mama san zanima me u svezi ovog članka

  1. Rodiljna i roditeljska pošteda od rada
  Članak 28.
  (1) Rodiljnu poštedu od rada iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona obvezno od rođenja djeteta do 70. dana od dana rođenja djeteta koristi majka djeteta.
  (2) Majka djeteta iz stavka 1. ovoga članka, rodiljnu poštedu od rada ima pravo koristiti do navršenog 6. mjeseca života djeteta, u neprekinutom trajanju.
  (3) Majka djeteta, korisnica prava na rodiljnu poštedu od rada, nakon isteka 70. dana iz stavka 1. ovoga članka može radi zaposlenja ili samozaposlenja prekinuti korištenje prava na rodiljnu poštedu od rada, pri čemu otac djeteta ima pravo na korištenje preostalog dijela neiskorištenog prava, sukladno svom radnopravnom statusu, uz majčinu pisanu suglasnost i neovisno o radnopravnom statusu majke.
  Članak 29.
  (1) Po isteku prava na rodiljnu poštedu od rada korisnik iz članka 28. ovoga Zakona ima pravo na roditeljsku poštedu od rada u trajanju do navršene 1. godine života djeteta za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno u trajanju do navršene 3. godine života djeteta za blizance, treće i svako sljedeće dijete.
  (2) Korisnik prava iz stavka 1. ovoga članka, može prekinuti korištenje tog prava radi zaposlenja ili samozaposlenja te prenijeti to pravo drugom roditelju, koji je u istom radnopravnom statusu s korisnikom, da koristi preostali dio neiskorištenog prava na roditeljsku poštedu od rada, uz korisnikovu suglasnost.
  (3) Korisnik prava iz stavka 1. ovoga članka može radi zaposlenja ili samozaposlenja prekinuti korištenje prava na roditeljsku poštedu od rada te nastaviti njegovo korištenje, ako je proveo na radu najmanje 9 mjeseci neprekidno prije mjeseca u kojem namjerava započeti koristiti preostali dio pripadajućeg prava, kao zaposleni roditelj ili samozaposleni roditelj pod uvjetima iz ovoga Zakona.
  (4) Korisnik iz stavka 3. ovoga članka koji na radu nije proveo najmanje 9 mjeseci prije mjeseca u kojem namjerava započeti koristiti preostali dio neiskorištene roditeljske poštede od rada iz razloga što mu je prestao radni odnos ili je prestao obavljati djelatnost iz članka 6. točke 2. ovoga Zakona, ima pravo nastaviti korištenje preostalog dijela prava na roditeljsku poštedu od rada, kao nezaposleni roditelj, odnosno roditelj izvan sustava rada ako ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom za ostvarivanje prava za nezaposlenog roditelja, odnosno roditelja izvan sustava rada.
  (5) Korisnik iz stavka 3. i 4. ovoga članka ima pravo koristiti preostali dio neiskorištene roditeljske poštede od rada pod uvjetom da pravo na roditeljsku poštedu od rada nije prenio na drugog roditelja u smislu stavka 2. ovoga članka.

  što znače ovih 9 mjeseci?jel se može onda bit na porodiljnom , pa dva mjeseca recimo radit pa na porodiljni?

 25. #25
  MarijaP avatar
  Datum pristupanja
  Feb 2010
  Lokacija
  Twin Peaks
  Postovi
  2,066

  Početno

  Bila sam na hzzo u pravnoj službi i tražila sam savijet vezano za tih 9 mj.

  Naime, suprug je ostao bez posla, ja sam pred porodom i htjeli bismo da on koristi roditeljski po isteku mog rodiljnog.

  Lijepo sam objasnila situaciju, dakle, ja zaposlena, on nezaposlen (osim ako u međuvremenu ne nađe posao, ali neće imati tih 9 mj u komadu) i pitala da li je to moguće.

  Pravnica je rekla da ne može ako je mm nezaposlen, ali može ako jest bez obzira na tih 9 mj. jer se to odnosi samo na majke.

  Sad čitam zakon i ne bih baš rekla da se to odnosi samo na majke.

  mamma san, možeš li mi, molim te, odgovoriti da li sam dobila krivi savijet ili ne.

  Iz ovih stopa ih idem prijaviti ako su me krivo savjetovali jer to ne bi bio prvi put!!!!!!!!

  A lijepo sam ju zamolila da prvo pročita zakon jer mi je prevažno. Jednostavno ne mogu vjerovati!!!!

 26. #26
  Osoblje foruma mamma san avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  10,967

  Početno

  Citiraj MarijaP prvotno napisa Vidi poruku
  ..................
  Lijepo sam objasnila situaciju, dakle, ja zaposlena, on nezaposlen (osim ako u međuvremenu ne nađe posao, ali neće imati tih 9 mj u komadu) i pitala da li je to moguće.

  Pravnica je rekla da ne može ako je mm nezaposlen, ali može ako jest bez obzira na tih 9 mj. jer se to odnosi samo na majke.

  Sad čitam zakon i ne bih baš rekla da se to odnosi samo na majke.

  .................
  MarijaP, ja uopće ne razumijem ovaj boldani dio. Napiši cijelo pitanje.

 27. #27
  Osoblje foruma mamma san avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  10,967

  Početno

  Citiraj jelena.O prvotno napisa Vidi poruku
  1. Rodiljna i roditeljska pošteda od rada

  Članak 28.

  (1) Rodiljnu poštedu od rada iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona obvezno od rođenja djeteta do 70. dana od dana rođenja djeteta koristi majka djeteta.
  (2) Majka djeteta iz stavka 1. ovoga članka, rodiljnu poštedu od rada ima pravo koristiti do navršenog 6. mjeseca života djeteta, u neprekinutom trajanju.
  (3) Majka djeteta, korisnica prava na rodiljnu poštedu od rada, nakon isteka 70. dana iz stavka 1. ovoga članka može radi zaposlenja ili samozaposlenja prekinuti korištenje prava na rodiljnu poštedu od rada, pri čemu otac djeteta ima pravo na korištenje preostalog dijela neiskorištenog prava, sukladno svom radnopravnom statusu, uz majčinu pisanu suglasnost i neovisno o radnopravnom statusu majke.

  Članak 29.

  (1) Po isteku prava na rodiljnu poštedu od rada korisnik iz članka 28. ovoga Zakona ima pravo na roditeljsku poštedu od rada u trajanju do navršene 1. godine života djeteta za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno u trajanju do navršene 3. godine života djeteta za blizance, treće i svako sljedeće dijete.
  (2) Korisnik prava iz stavka 1. ovoga članka, može prekinuti korištenje tog prava radi zaposlenja ili samozaposlenja te prenijeti to pravo drugom roditelju, koji je u istom radnopravnom statusu s korisnikom, da koristi preostali dio neiskorištenog prava na roditeljsku poštedu od rada, uz korisnikovu suglasnost.
  (3) Korisnik prava iz stavka 1. ovoga članka može radi zaposlenja ili samozaposlenja prekinuti korištenje prava na roditeljsku poštedu od rada te nastaviti njegovo korištenje, ako je proveo na radu najmanje 9 mjeseci neprekidno prije mjeseca u kojem namjerava započeti koristiti preostali dio pripadajućeg prava, kao zaposleni roditelj ili samozaposleni roditelj pod uvjetima iz ovoga Zakona.
  (4) Korisnik iz stavka 3. ovoga članka koji na radu nije proveo najmanje 9 mjeseci prije mjeseca u kojem namjerava započeti koristiti preostali dio neiskorištene roditeljske poštede od rada iz razloga što mu je prestao radni odnos ili je prestao obavljati djelatnost iz članka 6. točke 2. ovoga Zakona, ima pravo nastaviti korištenje preostalog dijela prava na roditeljsku poštedu od rada, kao nezaposleni roditelj, odnosno roditelj izvan sustava rada ako ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom za ostvarivanje prava za nezaposlenog roditelja, odnosno roditelja izvan sustava rada.
  (5) Korisnik iz stavka 3. i 4. ovoga članka ima pravo koristiti preostali dio neiskorištene roditeljske poštede od rada pod uvjetom da pravo na roditeljsku poštedu od rada nije prenio na drugog roditelja u smislu stavka 2. ovoga članka.
  Dakle, redom, kako ja shvaćam:

  čl. 28 - govori o tome da majka ima pravo na obveznu poštedu od rada (kao nezaposlena osoba) u trajanju od 70 dana od poroda, a nakon toga može svoje pravo prenjeti na drugog roditelja ovisno o njegovom radnopravnom statusu (znači, npr.: drugi roditelj može biti zaposlen ili nezaposlen) samo ako zaposli ili samozaposli a taj drugi roditelj će svoje pravo koristiti sukladno svojem radnopravnom statusu (npr. kao zaposleni roditelj - rodiljna potpora, nezaposelni roditelj - rodiljna pošteda). U ovom članku je istaknuto da nije bitno u kojem radnopravnom statusu je majka u trenutku prenošenja prava s obzriom na oca. (to je bitno, jer u ovom slučaju je ispravljena nelogičnost u prethodnoj verziji zakona, kojom je zahtjevan isti radnopravni status u trenutku zahtjeva što je bilo skoro pa nemoguće ostvariti).

  čl. 29. počinje sa osobom koja je iskoristila pravo na rodiljnu poštedu i koja ovo pravo može prenjeti na drugog roditelja, ali sad je TU OPET BITNO da drugi roditelj mora biti istog RADNOPRAVNOG statusa kao onaj koji je bio u korištenju prava.

  Nadalje, stavak 3 govori o tome, da ona osoba koja KORISTI RODITELJSKU POŠTEDU (drugih 6 mjeseci) ima pravo prekinuti njeno korištenje radi zaposlenja ili samozaposlenja, te ima mogućnost nastaviti koristiti ovaj dopust kao zaposleni roditelj (znači gledati pod: roditeljski dopust), SAMO AKO je provela na poslu 9 mjeseci prije mjeseca u kojem namjerava koristiti ovaj dopust.

  Ako nije bila na radu 9 mjeseci, onda može nastaviti koristiti roditeljsku poštedu, ako ispunjava zakonske uvjete (st. 4).

  Sve to normalno ima pravo, ako u međuveremnu korištenje ovog prava nije prebacila na drugog roditlje (st. 5).

 28. #28
  Osoblje foruma mamma san avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  10,967

  Početno

  Citiraj lokica82 prvotno napisa Vidi poruku
  pozdrav svima,imam blizance koji imaju 21 mj. koji imaju teskoca sa zdravljem jel po novom mogu zamrzniti porodiljni i preci na porodiljni za njegu ?
  Da, ako si zaposleni roditelj.
  Raspitaj se u područnom uredu HZZO-a za proceduru. (moraju se još donjeti i provedbeni akti, odnosno treba se promjeniti onaj Pravilnik koji regulira ovo područjue).

 29. #29
  mitovski avatar
  Datum pristupanja
  Jul 2009
  Postovi
  4,035

  Početno

  Prijateljica radi na određeno i mora ne komplikacije a ugovor na odfređeno ističe 01.06. i rekli su joj da joj ga neće produžiti i sad mi kaže da joj je rečeno da od po ovom izmijenjenom zakonu više neće dobivati 1600kn kad joj ne produže ugovor već da će joj gledati prosjek plaće i godine staža i do kraja porodiljnog (valjda misli na rodiljni i roditeljski) da će dobivati naknadu kao da nije dobila otkaz. Zna li netko jel to istina?

 30. #30
  sunce moje malo avatar
  Datum pristupanja
  Jul 2008
  Lokacija
  ZG
  Postovi
  787

  Početno

  jel netko već obavijestio poslodavca pismenim putem da je zaposlena trudnica?
  ja bih to trebala napraviti kroz par dana da mogu početi koristiti onaj slobodni dan za prenatalani pregled.

  ako netko je obavijestio, jal može dati neku "šprancu" kako to treba izgledati.
  može i na pp.
  hvala

 31. #31
  Osoblje foruma mamma san avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  10,967

  Početno

  nisam to isčitala. morala bih pogledati, ali mislim da nisam ništa slično našla.

 32. #32
  Osoblje foruma mamma san avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  10,967

  Početno

  Citiraj sunce moje malo prvotno napisa Vidi poruku
  jel netko već obavijestio poslodavca pismenim putem da je zaposlena trudnica?
  ja bih to trebala napraviti kroz par dana da mogu početi koristiti onaj slobodni dan za prenatalani pregled.

  ako netko je obavijestio, jal može dati neku "šprancu" kako to treba izgledati.
  može i na pp.
  hvala
  Pa pošalješ interni dopis da si trudna toliko i toliko tjedana. Ako će im trebati neka potvrda od ginekologa, tražit će te.
  Posljednje uređivanje od mamma san : 01.04.2011. at 14:25

 33. #33

  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Postovi
  4,340

  Početno

  ne kužim ovo sa slobodnim danom
  što svaki put kad ideš na pregled dobiješ slobodan dan ?

 34. #34
  mitovski avatar
  Datum pristupanja
  Jul 2009
  Postovi
  4,035

  Početno

  Koliko sam ja shvatila 1 dan mjesečno možeš iskoristiti za pregled.

 35. #35
  Lotta avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2010
  Postovi
  851

  Početno

  Ja više sad ništa ne razumim! Moje dijete će za 20 dana 6 mj., što ja sad trebam napraviti da produžim porodiljni do njene godine dana?? I kolika će mi onda biti naknada? 50% plaće??
  A što je to s produljenjem sa 6 mj. na 8? Trebala bi se vratiti par dana na posao? I što onda? Ništa mi više nije jasno!!
  Ima li neka dobra duša sa par minuta vremena da mi objasni??

 36. #36
  MarijaP avatar
  Datum pristupanja
  Feb 2010
  Lokacija
  Twin Peaks
  Postovi
  2,066

  Početno

  Citiraj MarijaP prvotno napisa Vidi poruku
  Lijepo sam objasnila situaciju, dakle, ja zaposlena, on nezaposlen (osim ako u međuvremenu ne nađe posao, ali neće imati tih 9 mj rada u komadu prije preuzimanja roditeljskog) i pitala da li je to moguće.

  Pravnica je rekla da mm ne može preuzeti roditeljski ako je nezaposlen, ali može ako je zaposlen bez obzira što neće imati 9 mj. rada u komadu prije otvaranja roditeljskog jer se to odnosi samo na majke.

  Sad čitam zakon i ne bih baš rekla da se to odnosi samo na majke.
  mamma san, gore je ispravak. Ispričavam se, pisala sam na brzinu i u afektu.

 37. #37
  jelena.O avatar
  Datum pristupanja
  May 2008
  Lokacija
  ZAGREB-ŠPANSKO
  Postovi
  34,450

  Početno

  čl. 29. počinje sa osobom koja je iskoristila pravo na rodiljnu poštedu i koja ovo pravo može prenjeti na drugog roditelja, ali sad je TU OPET BITNO da drugi roditelj mora biti istog RADNOPRAVNOG statusa kao onaj koji je bio u korištenju prava.

  Nadalje, stavak 3 govori o tome, da ona osoba koja KORISTI RODITELJSKU POŠTEDU (drugih 6 mjeseci) ima pravo prekinuti njeno korištenje radi zaposlenja ili samozaposlenja, te ima mogućnost nastaviti koristiti ovaj dopust kao zaposleni roditelj (znači gledati pod: roditeljski dopust), SAMO AKO je provela na poslu 9 mjeseci prije mjeseca u kojem namjerava koristiti ovaj dopust.

  Ako nije bila na radu 9 mjeseci, onda može nastaviti koristiti roditeljsku poštedu, ako ispunjava zakonske uvjete (st. 4).

  Sve to normalno ima pravo, ako u međuveremnu korištenje ovog prava nije prebacila na drugog roditlje (st. 5).

  mene u stvari zanima ovo odem recimo s 9 mjeseci djeteta radit, i nakon 4 mjeseca hoću se vratit na porodiljni, kaj s time, jer samo sam u biti radila 3 mjeseca?

 38. #38

  Datum pristupanja
  Nov 2008
  Postovi
  623

  Početno

  otvaram porodiljni kroz par dana, sad sam na go

  jel trebam ja pismeno obavijestiti firmu da sam trudna ??
  ili sam nekaj krivo shvatila....

  mislim oni sev znaju, nije da se ne vidi......mislila sam samo donijet doznaku od opće prakse

 39. #39

  Datum pristupanja
  Mar 2011
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  100

  Početno

  Koliko iznose naknade za 3. dijete do 6.-te godine po novom zakonu?

 40. #40
  jelena.O avatar
  Datum pristupanja
  May 2008
  Lokacija
  ZAGREB-ŠPANSKO
  Postovi
  34,450

  Početno

  iznad godine dana je 1660kn, do treće godine

 41. #41
  Osoblje foruma mamma san avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  10,967

  Početno

  Citiraj MarijaP prvotno napisa Vidi poruku
  mamma san, gore je ispravak. Ispričavam se, pisala sam na brzinu i u afektu.

  MarijaP, morate biti u istom radnopravnom statusu. Dakle, i ti i on, u ovom slučaju morate biti zaposleni.

 42. #42
  Osoblje foruma mamma san avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  10,967

  Početno

  Citiraj freya7 prvotno napisa Vidi poruku
  otvaram porodiljni kroz par dana, sad sam na go

  jel trebam ja pismeno obavijestiti firmu da sam trudna ??
  ili sam nekaj krivo shvatila....

  mislim oni sev znaju, nije da se ne vidi......mislila sam samo donijet doznaku od opće prakse
  Općenito rečeno, moraš. No, mišljenje sam da se to prije svega koristi na "male" trudnoće radi korištenju prava na slobodni dan ako trudnica mora ići na pregled.

  SAd, ako otvaraš rodiljni dopust za koji dan, pretpostavljam da stavrno ne trebaš donositi neki pismeni dokaz ili očitovanje da si trudna. Doznaka doktora je čisto dovoljan pisani dokaz.
  Posljednje uređivanje od mamma san : 03.04.2011. at 22:42

 43. #43
  Osoblje foruma mamma san avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  10,967

  Početno

  Citiraj jelena.O prvotno napisa Vidi poruku
  iznad godine dana je 1660kn, do treće godine
  Netočno.

  Nakon navršene godine dana, iznosi 1660 kn i tako sve dok se ne iskoristi puni dopust od cca 2,5 godine, a koji se može iskoristiti do 8 godine djetetova života (u prekidima).

 44. #44
  mitovski avatar
  Datum pristupanja
  Jul 2009
  Postovi
  4,035

  Početno

  Citiraj mitovski prvotno napisa Vidi poruku
  Prijateljica radi na određeno i mora ne komplikacije a ugovor na odfređeno ističe 01.06. i rekli su joj da joj ga neće produžiti i sad mi kaže da joj je rečeno da od po ovom izmijenjenom zakonu više neće dobivati 1600kn kad joj ne produže ugovor već da će joj gledati prosjek plaće i godine staža i do kraja porodiljnog (valjda misli na rodiljni i roditeljski) da će dobivati naknadu kao da nije dobila otkaz. Zna li netko jel to istina?
  Da još jednom ponovim ako netko zna. Pročitala sam cijeli zakon i nisam našla ništa o tome, ne znam jeli mi promaklo ili je mojoj prijateljici netko podvalio neslanu prvoaprilsku šalu.

 45. #45
  jelena.O avatar
  Datum pristupanja
  May 2008
  Lokacija
  ZAGREB-ŠPANSKO
  Postovi
  34,450

  Početno

  haje da ponovim pitanje

  zanima me ovo odem recimo s 8 mjeseci djeteta radit, i nakon 4 mjeseca hoću se vratit na porodiljni, kaj s time, jer samo sam u biti radila 3 mjeseca? koliki je porodiljni, jel sad to ima veze s onih 9 mjeseci majke?

 46. #46
  Osoblje foruma mamma san avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  10,967

  Početno

  Citiraj jelena.O prvotno napisa Vidi poruku
  haje da ponovim pitanje

  zanima me ovo odem recimo s 8 mjeseci djeteta radit, i nakon 4 mjeseca hoću se vratit na porodiljni, kaj s time, jer samo sam u biti radila 3 mjeseca? koliki je porodiljni, jel sad to ima veze s onih 9 mjeseci majke?
  jelena, odgovorila sam ti gore.

  ako si bila nezaposlena, koristila rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada, prekinula je jer si je zaposlila i sad nakon 3 mjeseca rada hoćeš dalje koristiti dopust. U tom slučaju, jer NEMAŠ 9 mjeseci rada možeš samo koristiti RODITELJSKU poštedu po uvjetima kako je propisano odredbama zakona.
  Tako sam ja shvatila.

  U slučaju da radiš 9 mjeseci, mogla bi otvoriti roditeljsku potporu kao zaposlena osoba pod uvjetima koje se odnose na zapsoelne osobe.

 47. #47
  Osoblje foruma mamma san avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  10,967

  Početno

  Citiraj mitovski prvotno napisa Vidi poruku
  Da još jednom ponovim ako netko zna. Pročitala sam cijeli zakon i nisam našla ništa o tome, ne znam jeli mi promaklo ili je mojoj prijateljici netko podvalio neslanu prvoaprilsku šalu.
  odgovorila sam ti već (nisam citirala). O tovjem pitanju nemam pojma i ništa tako nisam isčitala.

 48. #48

  Datum pristupanja
  Nov 2008
  Postovi
  623

  Početno

  Citiraj mamma san prvotno napisa Vidi poruku
  Općenito rečeno, moraš. No, mišljenje sam da se to prije svega koristi na "male" trudnoće radi korištenju prava na slobodni dan ako trudnica mora ići na pregled.

  SAd, ako otvaraš rodiljni dopust za koji dan, pretpostavljam da stavrno ne trebaš donositi neki pismeni dokaz ili očitovanje da si trudna. Doznaka doktora je čisto dovoljan pisani dokaz.
  hvala mamma san
  zvala sam našu HR, rekla je da ne moram...........kao nije potrebno......

 49. #49
  jelena.O avatar
  Datum pristupanja
  May 2008
  Lokacija
  ZAGREB-ŠPANSKO
  Postovi
  34,450

  Početno

  Citiraj mamma san prvotno napisa Vidi poruku
  U slučaju da radiš 9 mjeseci, mogla bi otvoriti roditeljsku potporu kao zaposlena osoba pod uvjetima koje se odnose na zapsoelne osobe.
  koja je razlika?lova, staž?

 50. #50

  Datum pristupanja
  Aug 2010
  Postovi
  19

  Početno

  Koristila sam porodiljni 6+6 mj za prvo dijete,te u kontinuitetu njegu djeteta.U međuvremenu sam ostala trudna i sada koristim rodiljni dopust za drugo dijete,a status njege sam po preporuci referenta HZZO morala prekinuti,nikako zamrznuti i to s nadnevkom 01.01.11.Mogu li ostvariti ponovno njegu,po starom rj.da nisam rodila drugo dijete trebala bih na vještačenje u 05/2011.Interesira me hoću li imati pravo na DD od 831,00 kn i dalje obzirom na prekid.Također me interesira može li se status ponovno aktivitati i kombinirati s rodiljnim dopustom za drugo dijete.Naime u interesu mi je da što duže ostanem kod kuće,zbog mogućnosti otkaza po povratku na posao.

Stranica 1 od 4 123 ... PosljednjePosljednje

Pravila pisanja postova

 • Ne možete otvoriti novu temu
 • Ne možete ostaviti odgovor
 • Ne možete stavljati privitke
 • Ne možete uređivati svoje postove
 •