Znači sendvič i kekse može u ručnu prtljagu?
Zanima me ima termo torbu malih dimenzija u koju stane jedna kutija od 0.9 i 2* 0.5 l jel smije uzeti tu torbu, trebate nevjerojatno na kad dođe na odredište i u smještaju/šetnji!