I na kraju ovog Ina-niza () uspijete li uloviti kartu, idite obavezno na Hamleta (balet, HNK), uživat ćete!