Bojim se da je obrnuto, prvo treba naći osobu koja će sve organizirati i držati konce u rukama =voditeljicu rasprodaje.