koje tipke bi trebala stisnut za one valoviće ...iliti vibre?