djete pohađa 1 raz. i trenutno nakon nastave bude u boravku, no međutim u 2.razredu više nema boravka... zapravo po samom završetku 1 razreda ne znamo kuda sa djetetom jer smo oboje zaposleni. Dio ćemo pokriti sa godišnjim odmorima (odvojeno) a što sa ostatkom? Što na jesen nakon i prije nastave? Kome ostaviti dijete (napominjem nemamo bake ni dede na raspoloaganju kao ni susjede ili prijatelje koji bi mogli pomoć). Zna li netko za neku privatnu igraonicu ili tetu čuvalicu (ali za minimalnu naknadu, jer i sami radimo doslovce za minimalac i nismo u mogućnosti puno dati za čuvanje)