Pls ako netko zna što je potrebno da se pravo na SRV prebaci s jednog roditelja na drugog. Sada je tata korisnik, a ja želim prebaciti na sebe.