Nakon Et 11.2 vraćene dvije blastice, sukrvica 7 dan nakon transfera i traje već evo 12 dan popraćeno grčevima, danas čak i temperaturom 37.2. Beta se u 3 navrata pravilno duplala na 42 sata. Ponedjeljak vadim po 4 put betu. Grčevi i sukrvica traju po 5 do 6 sati dnevno i to samo oko 12 krene do 4 5 popodne.
Imali li koja slično iskustvo. Na utrogestanu sam 3x2.