Dobar dan,
Molim sve pravnice i ostale stručne osobe za stručan odgovor.
Dakle, radi se o tumačenju članka 29. stavak 1, Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17, 37/20 koji glasi ...
(1) Po isteku prava na rodiljnu poštedu od rada korisnik iz članka 28. ovoga Zakona ima pravo na roditeljsku poštedu od rada u trajanju do navršene 1. godine života djeteta za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno u trajanju do navršene 3. godine života djeteta za blizance, treće i svako sljedeće dijete....
MOje pitanje je kako tumačite ovaj članak koliko za blizance?