Može li se negdje u Hrvatskoj obaviti zamrzavanje sperme na vlastiti zahtjev (dakle ne radi se o bolesti niti (trenutno) o potpomognutoj polodnji) i kolika je cijena postupka i čuvanja uzorka?